Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Пенсиите на 71 098 пенсионери се изплащат от ТП на НОИ- Русе

Публикация 26 Sep, 2018 / akcent.bg

Средният основен размер на пенсия за областта е по ниска от тази за страната и е 287 лева

   По данни на НОИ, общият брой на пенсионерите в страната за  месец септември 2018 г. е 2 162 494. Пенсиите на 71 098 пенсионери  се изплащат от  ТП на НОИ гр. Русе. От тях   29 294 са пенсии на мъже ( 41.20%), а 41 804 на жени (58.80%).   Някои от пенсионерите получават повече от една пенсия и общият брой изплащани пенсии от териториалното поделение са  80 864, от тях 33 336 се изплащат на мъже и 47 528 на жени. Изчисленият  среден основен размер на пенсия за страната за септември е  300.51 лв. За ТП на НОИ гр. Русе  този размер е по-нисък , средно по     287.28 лв. на пенсионер, като за  мъжете е 348.44 лв., а  жените получават по 245.00 лв.  За страната е изчислен и средният общ  размер на получавани пенсии и добавки  на един пенсионер в размер на  362.70 лв. За  ТП на НОИ гр. Русе  общият среден размер на пенсии и добавки на един пенсионер е по-нисък – 341.38 лв., съответно за мъже е 394.63 лв., а за жени 304.40 лв.  За по-точна преценка следва да се съпоставят средните общи  размери на  пенсии и добавки за мъже и жени от областта с тези обявени за страната – 422.27 лв. за мъжете и 320.11 лв. за жените. Установява се, че  средният  общ размер за мъже от областта е по-нисък  от обявения за страната с 6.55%, а за жените  е също по-нисък  с 4.9 %.    

В ТП на НОИ Русе през второто тримесечие на 2018 г. са изплатени 4 437 броя обезщетения за бременност и раждане в общ размер на 1 954 438 лв. Средно дневният размер на едно обезщетение е 24.57 лв. за 79 542 броя дни. Това са обезщетения изплатени на осигурени лица (майки) отглеждащи своите деца до 1- годишна възраст. За периода от 1 до 2-годишна възраст на детето са изплатени 3 263 броя обезщетения за обща сума в размер на  1 092 613 лв. Размерът на този вид обезщетение не е обвързан с осигурителния доход на работещите и е в размер на 380 лв.

   През второто тримесечие са изплатени 18 722 броя обезщетения поради временна неработоспособност за общо заболяване и гледане на болен член. Общата сума на този вид обезщетения е 3 424 502 лв., като средно дневния размер на едно такова обезщетение е 28.34 лв. За периода са изплатени и 238 броя обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука със средно дневен размер 35.47 лв.

   От статистическите данни за месеците  юни, юли и август 2018 г. се наблюдава намаление на средно месечния брой лица получаващи парично обезщетение за безработица по КСО. От 2 174 броят им е спаднал на 1969 при запазено ниво на средно дневния размер на изплащаното обезщетение 20,67 лв. За посочените месеци средно месечно 72 лица с признат осигурителен доход от трудова дейност в друга държава са получили обезщетение за безработица със средно дневен размер 59,41 лв

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама