Днес е : Неделя, 7 Юни 2020

Закон разрешава на специалисти от практиката да преподават в университетите

Публикация 08 Jul, 2018 / akcent.bg

   Изявени специалисти от практиката ще могат да провеждат лекции от общия хорариум в университетите. Това ще става след решение на съответния факултетен съвет и при условие че часовете са до 10% от учебния план на бакалаврите и до 20% - от този на магистрите.

Възможността е предвидена в промени в Закона за висшето образование, внесени в парламента от ГЕРБ и "Обединените патриоти". Идеята е те да влязат в сила от 1 октомври т.г.

  И в момента различни специалисти се канят като гост-лектори в университетите, но по-скоро не за да водят часове от учебния план, а да споделят опит от практиката.

  Предвижда се още работодателски и бизнес организации да могат да участват в разработването на учебните програми. Това ще помогне за тяхното осъвременяване и синхронизиране с изискванията на бизнеса.

   Промените предвиждат още изявени специалисти да могат да участват в комисиите за провеждане на държавен изпит или за защита на диплома работа. Хора от бизнеса ще могат да бъдат включени и в постоянните комисии на Националната агенция за оценяване и акредитация, която одобрява направленията, в които университетите обучават студенти и докторанти.

  В мотивите на законопроекта е записано, че тази стъпка не само ще подобри подготовката на специалисти, но и ще помогне за професионалната ориентация на студентите. Освен това ще се спести финансов и времеви ресурс за бъдеща квалификация на новите кадри без да се нарушава академичния характер на висшето образование.

   Според вносителите сред целите на законопроекта е да промени консервативното мислене на академичната общност, като позволи на нехабилитирани специалисти да преподават практически знания.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама