Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Съмнителна обществена поръчка за близо 60 млн. лева гласи БДЖ

Публикация 28 May, 2018 / akcent.bg

Единственият български завод за ремонт на локомотиви "Експрес сервиз" алармира транспортния министър и парламента за неясни условия и многократно завишени цени

   Уважаеми господин Московски,

  За пореден път сме свидетели на нередности в обществена поръчка за ремонт на локомотиви. Анализът на условията сочи, че се подготвя разходването на необосновано много средства към предварително избран чуждестранен изпълнител, както и скрита последваща приватизация на активи.

  Като единствен български завод за ремонт на локомотиви, ние не апелираме за нашето толериране. Единствената ни молба е, за равен шанс на всички потенциални кандидати – български и чужди – както и за прозрачни и изяснени докрай условия при възлагането на обществените поръчки на БДЖ.

   Корупционните практики при ремонтите на локомотивите на БДЖ са не само медийно явление, а реалност, която се затвърждава с всяка следваща процедура по ЗОП. Репутационният риск при подобни процедури е винаги значителен, а решенията на Възложителя в конкретния случай и така публикуваната документация, потвърждават всички съмнения за порочност при обществените поръчки на БДЖ.

   Като единствен локомотивен завод в България и дългогодишен изцяло пазарен субект, оставаме на Ваше разположение за доизясняване на ситуацията по тази и други порочни обществени поръчки. При интерес от Ваша страна, имаме готовност и за евентуална среща, на която ще Ви представим дейността на локомотивния ни завод.

 

    В отворено писмо до транспортния министър, до Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към НС и до медиите единствен български завод за ремонт на локомотиви „Експрес сервиз” алармира за обществена поръчка за 58 млн. лева, която е почти ясно от кого ще бъде спечелена. Благодарение на гласността, която русенската фирма даде в началото на годината, бе спряна друга обществена поръчка за 4 млн. лева.

  От дружеството дават пример за това са последните ремонти, които са направени на 50-годишни локомотиви за български частен превозвач. Локомотивите са  закупени от Англия и не са били в  движение. Техническите им параметри и нивото на техниката в тях е много подобно на локомотивите на БДЖ ПП. Ремонтът, заедно с вложените резервни части и модернизацията, е на стойност около 5 пъти по-ниска от „прогнозираната“ от БДЖ ПП.

  Нередностите според Експрес сервиз в процедурата за извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива на БДЖ ПП ЕООД, могат да бъдат групирани:

  - Необосновано голям обем на обществената поръчка с цел ограничаване на конкуренцията. За последните 20 години, БДЖ ПП не са реализирали толкова много капитални ремонти, колкото предвиждат в настоящата процедура. Всички адмирираме това смело инвестиционно решение, но мотивите за невъзможността за разделяне на поръчката за 58 милиона лева на обособени позиции са неправилни и водят до опорочаване на процедурата.

  -   Необосновано високи икономически и финансови изисквания на възложителя. Във връзка с изкуствено увеличения обем на поръчката, БДЖ ПП поставят и контролирано непосилни изисквания за който и да е български кандидат за оборот от последните три години. Сумата е 25 милиона лева, докато оборотът на нашия локомотивен завод е 21 милиона лева. Считаме, че отлично познавайки потенциалните кандидати в региона и техните финансови възможности, БДЖ целенасочено ограничават конкуренцията и изнасят изпълнението на поръчката извън България. Отново е заложено условие, ограничаващо достъпа на потенциални кандидати до процедурата.

  -  Определена „на тъмно“ и необоснована прогнозна стойност на поръчката в размер на 58 милиона лева. За пореден път, не става ясно как БДЖ ПП достигат до прогнозните стойности на поръчките за ремонт на локомотиви. По този начин остават съмнения за предварително съгласуване на цената с единствения кандидат, който ще бъде допуснат до „преговори“ за определяне на окончателната цена. 

   -   Изключително завишена прогнозна стойност, несъответстваща на пазарните нива. Възложителят БДЖ ПП предвижда извършването на 360бр. прегледи тип ТП и 60бр. прегледи тип МПР – или общо 420бр. извънгаранционни прегледа на 30-те локомотива. Според щедрата разценка на БДЖ ПП, това прави по 34 500 лева за 1 преглед. Според нормите на самите БДЖ ПП, а и според заложеното в документацията, тези прегледи се правят за 8 работни часа. Това прави цена от 4 300 лева за 1 час работа на бъдещия изпълнител! В нашия локомотивен завод подобни прегледи се извършват на цени от 3 до 6 000 лева – или отново – на цена около 5 пъти по-ниска от „прогнозираната“ от БДЖ ПП.

   -   Процедурата предполага злоупотреба в активи на БДЖ и скрита приватизация на сгради и съоръжения. В проекто-договора, БДЖ ПП умишлено не изискват от кандидатите да посочат конкретно място за извършване на плановата техническа поддръжка, а посочват че това трябва да стане „на територията на Р. България“. Условията за бъдещото участие на собствен капитал на БДЖ ПП в изпълнението на поръчката са неясни, необективни, а в същото време са ключови при избора на изпълнител.

   -   БДЖ ПП капитулира от една от основните си дейности – ремонт на локомотиви.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама