Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

Общински пазари с печалба от близо 300 000 лева за 2017 г.

Публикация 26 Apr, 2018 / akcent.bg

Лечебните заведения да бъдат освободени от внасяне на дивидент, като средствата ще се използват за изпълнение на инвестиционните програми за 2018 г.

   На 25.04.2018 г., Комисия за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2017 г., изслуша докладите на управителите на 8 бр. общински търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД, 6 лечебни заведения и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД и прие Годишните им финансови отчети за 2017 г.

   „Общински пазари” ЕООД, което стопанисва 11 търговски обекта, за поредна година приключва финансовата 2017 г. със счетоводна печалба в размер на 291 хил. лв. Дружеството отчете ръст от 18 хил. лева на приходите от дейността си през 2017 г.,  в сравнение с 2016 г., което се дължи на направените реконструкции на Централен пазар, на заработилите през 2017 г. шест нови обекта на пазар „Здравец Изток“ и привлечените нови наематели в обновените обекти. За 2017 г. „Общински пазари” ЕООД  е внесло в бюджета на Община Русе 274 000 лева. През 2018 г. дружеството ще извърши реконструкция на група №18 на Централен пазар, като предвидената за изграждане сграда с площ 350 кв.м., ще се състои от покрита външна площ за търговия и стокови складове и магазини с модерен вид.

Управителите на общинските търговски дружества-лечебни заведения: „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;  „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД; „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, представиха пред комисията своите намеренията за 2018 г., свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в квалификация на персонала – обучение, участия в квалификационни курсове, семинари, конгреси – национални и с международно участие.

   Комисията ще предложи на ОбС-Русе да бъдат приети Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на осемте общински еднолични търговски дружества, да бъде отчислен 50% дивидент за Община Русе от печалбата на „Общински пазари” ЕООД  в размер  на 124 450 лв., а лечебните заведения да бъдат освободени от внасяне на дивидент, като средствата ще се използват за изпълнение на инвестиционните програми за 2018 г.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама