Днес е : Вторник, 19 Октомври 2021
ИЗБОРИ "2 В 1" 2021

33 млн. лева по Трансгранично сътрудничество за 4 знакови за Русе проекти

Публикация 23 Mar, 2018 / akcent.bg

Пантеона, Художествената галерия и два булеварда стават като нови

   Одобрени са за финансиране всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г. Общата им стойност възлиза на 33 милиона лева, а партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево. Проектите ще стартират поетапно и реализацията им трябва да приключи до 2022 година.

   Проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал  в Еврорегион Русе-Гюргево“ на стойност 2 790 384 лв. включва в частта си за Русе изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на сградата на Пантеона на възрожденците, както и снабдяването му с модерна мултимедийна техника. Проектът включва още създаване на интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които да представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево. Също така ще бъдат създадени общ план за управление на културното наследство в трансграничния регион, обща маркетингова стратегия и съвместна информационна кампания.

       Сградата на Художествената галерия също предстои да бъде изцяло ремонтирана. Проект „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ на стойност 2 753 814 лв. предвижда създаването на интегрирани туристически продукти, сред които трансгранични културни събития за пресъздаване на традиции и обичаи, въвеждане на интегриран туристически маршрут, съвместно проучване на общото нематериално културно наследство в региона, изготвяне на обща стратегия за неговото популяризиране и съвместна информационна кампания.

   С близо 28 милиона лева ще бъдат рехабилитирани два ключови булеварда в град Русе. В рамките на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ се предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март”, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая”. Целта е подобряване на транспортните връзки на централна градска част със Западна промишлена зона, а оттам и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата; подобряване транспортно-експлоатационните качества на обектите и осигуряване на съвременни и по-добри условия за транспорт. По проекта се  предвижда още изготвяне на обща стратегия за безопасност на движението в трансграничния регион и провеждане на съвместна кампания по темата.

В рамките на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ ще бъдат ремонтиран и модернизиран бул. „Липник” по цялата му дължина, като предстои да бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъде положена нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Това ще допринесе за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, както и за повишаване комфорта при пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните произшествия.

   Реализирането на тези проекти ще допринесе за изпълнението на стратегията на Община Русе за цялостно модернизиране на транспортната и културно-туристическата инфраструктура в града.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама