Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Фермери и застрахователи ще плащат задължителни вноски за защита от бедствия

Публикация 17 Mar, 2018 / akcent.bg

Средствата ще се събират в специален фонд към Агенцията по градушките

    Системата за защита от природни бедствия да се финансира от специален фонд със задължителни вноски от фермерите и застрахователните компании към Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ – това предлага земеделското министерство в рамките на обществена  консултация. Вноските на фермерите ще зависят от обработваните площи. Допитването е по концепция на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

    Към момента такъв закон не съществува, казва агроминистерството. Целта  е да бъде уредено обезщетяването на стопаните за щети в особено голям мащаб.

    Природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието според проекта са градушка, наводнение, суша, пожар и измръзване на  култури със съществени негативни последици за стопанството.

    Предвижда се преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие по Търговския закон.

    Държавното предприятие ще въздейства върху градовите процеси и валежите, ще изгражда системи за наблюдение и предупреждение от наводнения, пожари и измръзване, ще обезщетява фермерите за претърпени вреди.

    Дейността му ще се финансира от държавния бюджет, задължителни вноски от земеделските стопани, задължителни вноски от застрахователите, дарения и приходи от услуги. Предприятието ще формира фонд за превенция и обезщетения, от който ще бъдат изплащани обезщетения за събития в особено голям мащаб.

    Предвижда се земеделските стопани да заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция за обработваема (орна) земя и трайни насаждения. Вноски няма да се плащат за пасища, мери и ливади.

    Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, също ще заплащат задължителна вноска.

    От днес в рамките на 30 дни могат да бъдат пращани предложения по проекта.

Източник: investor.bg

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама