Днес е : Вторник, 2 Юни 2020

Съдия Пейчева запозна представители на медиите с промените в НПК

Публикация 14 Mar, 2018 / akcent.bg

Очаква се вече подсъдимите да биват задържани под стража преди да е влязла в сила издадената им присъда

  В  Мраморната зала на Русенската съдебната палата Окръжен съд – Русе днес проведе работна среща с представители на медиите на тема „Актуални промени в Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ бр.63/2017 г.)".

   С журналистите се срещна съдия Милена Пейчева, която подробно им разясни нововъведения институт на разпоредителното заседание, като подчерта, че той е приложим само по наказателни дело от общ характер и е уреден като своеобразен първи етап от съдебното заседание в първата инстанция. Магистратът посочи кои са участниците в разпоредителното заседание, какви въпроси се поставят за обсъждане и как продължава производството по делото. Съдията разясни, че същността на това заседание, което се провежда от състава на съда с участие на всички страни (или бъдещи страни), е решаване на няколко изчерпателно посочени в закона въпроса, най-важният сред които е за допуснати на досъдебното производство съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила и свързаното с преценката на тези нарушения решение, дали делото да бъде насрочено в съдебно заседание или съдебното производство да бъде прекратено и делото – върнато на прокурора за отстраняване на констатираните нарушения.

   Представителите на медиите бяха запознати и с измененията на процесуалния закон, касаещи мерките за неотклонение, с новите разпоредби, уреждащи конкуренцията между наказателна и административно-наказателна отговорност, както и с новия регламент, целящ ускоряване на наказателното производство.

   По време на срещата съдия Пейчева отговори на всички зададени й от участниците въпроси.

   С подобен вид мероприятия Окръжен съд – Русе цели да спомогне за повишаване осведомеността и правната култура на журналистите за обективно и точно отразяване работата на съда.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама