СДС Русе пита: За кого е изгодно продажбата на заети и работещи терени в `Свободна зона1 Русе

СДС Русе пита: За кого е изгодно продажбата на заети и работещи терени в `Свободна зона1 Русе
Публикация   06 Март, 2018   /     akcent.bg   /     1263

Съмненията в задкулисие се потвърждават от отвореното писмо на Реформаторите

                         О Т В О Р Е Н О  П И С М О

Относно: РМС  от 28.02.2018

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Обръщаме се към Вас като представители на парламентарната и изпълнителната власт по повод взетото решение на заседание на МС на 28.02.2018г., касаещо промяната на съществена част от статута на терените, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Решението от 28.02.2018 година поставя на вниманието на русенската общественост няколко съществени въпроса:

  1. Кое налага запазването на статута по Указ № 2242 само по отношение на един от терените /63427.128.31 с площ от 141 697 кв.м./, който е изцяло с усвоен капацитет и  по този начин не се ли лишава дружеството от възможности за развитие като свободна зона, с която цел то е  създадено  и функционира успешно вече 30 години?
  2. От прессъобщението на „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД, принципал на дружеството, става ясно, че има заявен инвеститорски интерес от страна на четири външни компании по отношение на конкретни имоти с цел развитие на бъдещ бизнес в България. Към момента обаче,  част от обявените в решението на МС терени, са заети от настоящи наематели на Свободна зона – Русе, които продължават да развиват успешно своя бизнес. Съгласно решението на МС не  се ли създава възможност или не е ли редно, сега съществуващите клиенти на дружеството да предявят претенции да закупят терените, където вече са инвестирали сериозни средства за изграждане на своя бизнес. С оглед на това обстоятелство, не е ли във вреда на дружеството взетото решение от страна на МС, първо Свободна зона – Русе да се лиши от съществени регулярни приходи, които заплащат тези клиенти като наеми, консумативи и услуги, и второ не се ли размива първоначалният мотив за това решение, а именно предоставяне на свободни терени за стартиране на нов бизнес в региона?
  3. Извършена ли е предварителна оценка за годността на тези терени да обслужат развитието на конкретни бизнес – проекти и предназначени ли са те за такива цели?
  4. Към настоящия момент Свободна зона – Русе предлага добри условия за бизнес, съгласно действащата тарифа, извън обхвата на Указ № 2242, което налага да бъдат изложени подробни мотиви към взетото от МС решение.
  5. Продажбата на имоти, собственост на дружеството, ще има ли за своя последица намаляването на броя лица, наети на работа?
  6. Каква е оценката на въздействие от тези промени?

   Всички тези въпроси ги задаваме, за да се даде гласност на това решение, да се разберат мотивите за вземането му и най – вече да разберем като русенци каква ще е икономическата изгода за града ни и за областта.

  Задаваме ги, защото Свободна зона – Русе ЕАД е държавно предприятие, което в последните  години е с устойчива печалба, която    информация е публично достъпна в Търговския регистър. При такива резултати е интересно да разберем какво налага  тази промяна при едно работещо предприятие при това на печалба. Също така в него работят немалък брой квалифицирани служители и работници,  които нямат яснота тези промени дали и как ще се отразят на досегашния им статут.

   Непрекъснато говорим за завишаване на гражданския контрол върху публичните сектори, за общи граждански решения, за да подобрим начина си на живот и да се развиваме като силно общество. Тогава е резонно да се интересуваме от това решение, да се интересуваме защо такова предложение не е поставено за обсъждане, преди да се внесе в МС? Защо винаги чакаме да видим дали ще се насложи напрежение и тогава да обсъждаме проблем? Нали уж всички искаме едни и същи неща: публичност при вземане на решение; решения, които да са в полза на хората; икономически модел за развитието на Русе, който да ни превърне в развита област с висок растеж?

   Така че: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, които ни представлявате, нас – всички жители на Област Русе, в парламентарната и изпълнителна власт на национално и местно ниво, Бихте ли  отговорили на тези въпроси.

Нека да се предоставят публично мотивите за това решение, както и предложението /концепцията за развитие на Свободна зона – Русе ЕАД.

Писмото е изпратено  до:

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА ГЕРБ;

Г-ЖА СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА ГЕРБ;

Д-Р АНДРИАН РАЙКОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА ГЕРБ;

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ;

Г-Н  КРУМ ЗАРКОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА БСП;

Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА БСП;

Г-Н ГЕОРГИ СТОИЛОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА БСП;

Г-Н БЮРХАН АБАЗОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19 МИР НА ДПС;

Г-Н ГАЛИН ГРИГОРОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ;

Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ – КМЕТ НА РУСЕ;

ПРОФ. ХРИСТО БЕЛОЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА ОБЩИНА РУСЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ – МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

     

Реформаторски Блок – Русе

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha