Понеделник, 2 Октомври 2023

Всички 14 специфични замърсители в производството да бъдат следени в `Монтюпе`

Всички 14 специфични замърсители в производството да бъдат следени в `Монтюпе`
Публикация   17:09     19 Фев, 2018 /     akcent.bg   /     1202

За това настоява РИОСВ и областна администрация

   Областният управител на област Русе  Галин Григоров,  неговият заместник г-н Валентин Колев, както и народният представител Искрен Веселинов, и общинският съветник   Иво Пазарджиев проведоха среща с директорът на РИОСВ Русе инж. Любомир Атанасов относно изпълнението на мерки за модернизация на вентилационната и аспирационна система на „Монтюпе“ ЕООД.

   По време на срещата беше подчертано, че Регионалната инспекция по околната среда и водите продължава да извършва непрекъснат контрол върху дейността на завода, изразяващ се и в текущи проверки. Също така беше подчертано, че реконструкцията на вентилационната и аспирационна система вече е в напреднала фаза.

   На 12.02. тази година е било предадено предложението на завода за инсталиране на система за непрекъснат мониторинг на специфичните органични замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе“.

   След обсъждане направеното от фирмата предложение, РИОСВ счита, че следенето само на един от показателите е недостатъчно. Към това твърдение всички присъстващи на днешната среща изразиха съгласие. Въпреки съгласието на фирмата да бъде разширен спектъра от наблюдавани показатели, всички, участващи в срещата акцентираха на необходимостта всички 14 броя специфични замърсители в производството да бъдат следени.

   Важно е да се отбележи, че от РИОСВ са в готовност да направят предложение до Министерството на околната среда и водите за позициониране на измервателна станция на подходящо място в близост до предприятието, с цел непрекъснат мониторинг.

 

Тагове : Монтюпе , въздух ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha