Днес е : Петък, 17 Септември 2021

Неплатена глоба от 10 лв. спира ползването на данъчни облекчения

Публикация 12 Dec, 2017 / akcent.bg

Прокарано тихомълком изискване за "чисти сметки" ще бъде приложено за първи път при облагането на доходите от 2017

  Хиляди данъкоплатци няма да могат да ползват данъчни облекчения, ако имат просрочени задължения към хазната. НАП ще отказва отстъпки на всеки, който има неплатени в срок данъци, осигуровки, такси или глоби, наложени от държавни ведомства и общински служби.

  Така например за неплатена глоба от КАТ родителите ще бъдат лишени от възможността да намалят облагаемия си доход с 200 лв. за едно дете или с 400 лв. за две. Няма да могат да се приспаднат разходите за доброволно осигуряване и застраховане. Без данъчни облекчения ще се окажат и хората с увреждания, ако имат просрочени задължения към бюджета или общината - дори да става дума за смешно малки суми от порядъка на 10-20 лева. Досега ограничението важеше само при ползването на 5%-ата отстъпка от данъка, ако той бъде деклариран по електронен път и платен по-рано от крайната дата на подаване на данъчната декларация. За 2017 г. този срок бе 31 март, но през 2018 г. вече е 31 януари.

  Новото изискване за ползване на данъчна преференция е прието без много шум още миналата година, но тепърва ще изненадва неприятно и гражданите, и едноличните търговци. За първи път разпоредбата ще се приложи при облагането на доходите, придобити през 2017 г. Данъчните декларации за тях ще се подават до 30 април догодина.

  Първи с проблема вече се сблъскаха работодателите. През декември фирмите правят годишно изравняване на данъка за служителите си. То се отнася за работещите с доходи само от трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Чрез работодателите си тези служители могат да ползват и голяма част от данъчните облекчения.

  Оказва се, че има неясноти в нормативната уредба, които затрудняват дори дългогодишни юристи в предприятията. Например в закона пише, че данъчните облекчения се ползват, когато задълженото лице няма "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения", а това може да се тълкува по различни начини. Според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс подлежащи на принудително събиране публични задължения са тези, за които държавен орган е издал ревизионен акт или има наказателно постановление. Годишната декларация за облагане на личните доходи, в която сами вписваме дължимия данък, също се приема за основание за принудително събиране, ако не сме внесли сумата в законовия срок. Няма яснота обаче дали разпоредбата важи и за местните данъци и такси, за чийто размер общината ни съобщава с писмо - например имотния данък и такса смет.

  "Внесли сме запитване и очакваме НАП да излезе с конкретно указание дали местните данъци и такси трябва да се имат предвид, но все още отговор няма", заявиха пред в. "Сега" работодатели.

  Масово обаче фирмите нямат време да чакат тълкуването на приходната агенция и предлагат на служителите си да подадат писмени декларации, че нямат "подлежащи на принудително събиране публични задължения". Така при годишното изравняване на данъка в най-масовия случай фирмите прихващат облекченията за деца, направените през годината лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, както и облекченията за инвалидност. Проблемът е, че ако служителят подпише декларация, че няма просрочени публични задължения, но впоследствие се окаже, че не е така, ще носи отговорност за невярно подадена информация, довела до невярно определен данък. Санкцията за такова нарушение е лишаване от свобода до три години или глоба до хиляда лева.

  Отделно от това счетоводителите се опасяват, че неяснотите в закона и липсата на информация за новото ограничение могат да доведат до масово връщане на суми от данъкоплатците за ползвани текущо чрез работодателите данъчни облекчения.

До момента от НАП единствено са коментирали, че при електронно подаване на данъчна декларация системата автоматично ще установи дали лицето има просрочено задължение и ще го уведоми за това. Ако до 30 април това задължение се погаси заедно с лихвите и се подаде коригираща декларация, то ще може да ползва данъчни облекчения.

  Ако обаче годишната данъчна декларация е подадена на хартия, а данъкоплатецът изобщо не знае за новото изискване да няма просрочени задължения, не е ясно кога ще бъде уведомен за тях от НАП. Много е вероятно той да изгуби правото си на данъчни облекчения заради изтекъл срок, в който може да подаде коригираща декларация след разплащането. Срокът за подаване на коригираща декларация за доходите е 30 септември. По принцип справка за задълженията може да се направи чрез интернет страницата на НАП при посочване на персонален идентификационен код (ПИК).

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама