Днес е : Четвъртък, 21 Януари 2021

Проф. Пенчева: Русенският университет получава постоянно европейско признание

Публикация 30 Oct, 2017 / Интервю на Румен НИКОЛАЕВ част I

ВУЗ-ът е единствената държавна структура в Дунавското пространство, която запазва един относително постоянен прием

   - Проф. Пенчева, излиза, че Вие сте Будител по призвание, имайки предвид, че сте рожденик в Деня на будителите. Явно природата е сложила своя отпечатък и върху професионалното Ви развитие. Още повече, че сте и носител на наградата „Будител на годината 2016” на Русенския университет. Как се чувствате като будител?

    Да си Будител е отговорност. Вече 37 години аз работя като университетски преподавател. Харесва ми да срещам усмивката на студентите, удовлетворяващ е резултатът от работата, това те кара да работиш и да даваш от себе си знания и опит. 37 години не са малко. … Започнала съм като асистент. Стигнах до професор… занимавам се с транспорт, а в последните  10 години и с административна работа в университета.  За мен това е средище, от което получих много като колегия, с която работя и най-вече – работата с младите хора.

  • Нека да погледнем на работата Ви по-дълбоко, минали сте през различни етапи на развитие на висшето образование, като отношението към него и към ВУЗ-а са били различни. Сага като че ли не е най-добрия момент, в който да си ректор на университета. Става въпрос за институция с около 800 служители, освен ако не са намалели в последно време.?

   Русенският университет има към момента 420 преподаватели и около 300 служители. В годините се развива, отговаряйки на потребностите на региона, който обслужва.Това сега са Русе, Разград, Силистра и Търговище, а вече Видин и Монтана. Университетът се е позиционирал в цялото Дунавско пространство.

   Създаден е 1945 година като първото извън столично техническо училище за развитие на техниката в аграрния сектор. По-късно синдустриализацията на страната се развиват Машинно- технологичен, Електро, Транспортен факултети…

   След 1990 година с преминаването от централизирана към пазарна икономика , с промяната на външнополитическата ориентация на страната всъщност доведоха до създаване на многопрофилно висше училище. Така се появиха факултетите „Бизнес и мениджмънт”, „Юридически факултет“, по-високата степен на факултет „Природни науки и образование”, който стъпи върху бившия институт за детски учителки, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, върнал на Русе медицинското образование … Колкото до проблемите- всяко време си е имало своите проблеми…

   Всеки ректор е имал своите предизвикателства в своето време и на никого не му е било лесно. Моето предизвикателство е да докажа, че въпреки трудните моменти за академичните общности в страната, Русенският университет има сили да продължи устойчивото си и възходящо развитие.

  • Кои са тези, които Вие може да посочите от Вашата позиция?  Отвън се вижда, че бизнесът очаква повече от завършилите абсолвенти, независимо къде. Виждаме, че много млади хора отиват във ВУЗ за диплома, без да се интересуват от знания. Освен тези многократно повтаряни и нерешени проблеми, какви още Вие виждате?

   Масовизацията на висшето образование доведе до сериозни проблеми в предварителната подготовка на кандидат- студентите. Ако преди 15-20 години за едно място се съревноваваха 7-8 души, то сега не е така…

  • Сега за 7 места има един кандидат…

   Е, не е точно така, но наистина значително по-малко са кандидатите. Затова от няколко години сме създали конкретни програми за работа с училищата. Това е един от пътищата за преодоляване на този проблем. Работим активно и с работодателите, съобразявайки учебните програми стехните изисквания.

   Трябва да се има предвид обаче, че ние обучаваме студентите не само за утрешния ден в прекия смисъл.Ние им даваме много повече от това да научат конкретен програмен продукт, конкретна технология и т.н., ние им даваме възможност да гледат в бъдещето, 40 години напред, докато трае тяхната трудоспособна възраст. Затова те трябва да мислят, да анализират, да събират информация, да обобщават. Това е важна задача, която стои пред нас, освен възможността за бърза и успешна реализация.

  • Освен че имаме насреща една дълбока демографска криза, една сериозна емигрантска вълна, имаме и липсата на желание и интерес към знания и образование. Създаде се дисбаланс между бързите пари и справедливото възнаграждение на хората със специалност, особено в инженерните. Ще може ли той скоро да бъде преодолян и по какъв начин?

   Инженерното образование не е леко.Подготовката на учениците по математика е слаба, а това води до страх да учат инженерна специалност. А инженерното образование може да даде много. За съжаление доста време инженерите не бяха достатъчно добре финансово възнаградени, тенденция, която се обръща. Сега излизат на пазара започналите да се обучават преди 4-5 години. Трябва да се преодолее инерцията. Освен това преквалификацията е също начин за набиране на специалисти и чрез актуализация на учебни програми.

  • Да се върнем на ректорството Ви. Има един проблем, който не се намери партия или правителство, което да го реши. Става въпрос за студентските общежития и стола, за които се борите и предлагате едно по-добро стопанисване, но все оставате нечути…

  Университетът винаги си е отстоявал интересите. При случая с общежитията така са се стекли нещата, че са останали към една структура в София…

  • Става въпрос реално за една измислена структура, която се храни от 5 общежития на 5 ВУЗ- а в страната…

   Да, така е, но тази структура е към образователното министерство и не можем да влияем. Нееднократно сме заявявали, че можем да бъдем по-добри стопани, че можем и поддържаме добре материалната база. За съжаление, досега не сме успели да убедим управляващите, независимо от партийното им представяне.Бих казала, че общежитията са изключение…

  • Изключение, изключение, но сегашният финансов министър видя Русенския университет като малък ВУЗ. Какво ще произтече от това „смаляване”?

   Ако погледнете министерското постановление за приема за учебната 2017/2018 г. Русенският университет е 7-ми в страната….

  • От 51 ВУЗ-а!!!

   Да, но някак странно звучи точно финансовият министър да няма конкретната справка…Тук сякаш прозира някакво отношение…в какво ще се изрази това „смаляване” значимостта на Русенския университет или..?

  Сигурна съм, че г-н Владислав Горанов няма достатъчно информация за университета. Днес имаше заседание на Ректорския съвет, на който подготвихме кратка информация за ВУ и го каним на място да се запознае с работата ни. Русенският университет за 72 години е доказал своите възможности и има над 300 чуждестранни партньора, както и фактът, че немският канцлер Ангела Меркел е Доктор хонорис кауза – това не може да е малък университет.

  • В края на миналата седмица в Русе бе Георги Димитров като представител на ЕК, който изрази пред медиите отлични впечатления от това, което е видял в университета. Откъде е това разминаване?            Да, в университета бе организирана кръгла маса, а Георги Димитров от ЕК, дирекция Образование и култура, отдел Иновации и Информационни и комуникационни технологии се запозна с възможностите, които има. Мнението му бе, че това е университет с бъдеще, университет, който постоянно се развива. Това беше просто поредното европейско признание. Няма разминаване, достатъчно е човек да дойде в университета и да почувства неговия силен академичен дух.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама