Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Работодатели търсят да наемат над 17 000 служители

Публикация 30 Oct, 2017 / akcent.bg

  Положителните данни за пазара на труда у нас продължават. През септември равнището на безработицата е било 6,5%, което е с 0,2% по-малко в сравнение с август и с 1,3% спрямо същич период на 2016 г. Това показват данни на агенцията по заетостта.

  В края на септември броят на регистрираните безработни е 213 307. Те намаляват както спрямо предходния месец, така и на годишна база, съответно с 2,3 на сто и 16,5 на сто. Новорегистрираните през септември безработни са 27 055.

  От тях 518 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината е достигал 9080.

  В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта продължава да активизира услугите си за търсещи работа заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа са регистрирани общо 847 представители на тези групи, с което броят им от началото на годината вече е 3174, се посочва в съобщението.

  Данните сочат, че броят на постъпилите на работа през месеца безработни се увеличава съществено, с 26,5 процента спрямо предходния, достигайки до 22 842. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика - 83,8 на сто от общо постъпилите. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните през месеца в субсидирана заетост са включени общо 3706, в т.ч. 1901 са тези по програми, 1314 - по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси” и 491 - по мерки.

  Агенцията по заетостта напомня, че продължават обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и груповите мерки за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда.

  Включените в обучения през месеца са общо 734, като срещу ваучери за обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси” " са започнали подготовка 195 безработни и 327 заети.

  Други 212 безработни се обучават по програми, финансирани от държавния бюджет чрез Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Завършилите обучения през месеца са 543-ма. В проведените през месеца инициативи за професионално ориентиране и активиране са участвали 11 877 безработни.

   Работодателите са обявили 17 270 свободни работни места на първичния пазар, като над половината от тях са от частния сектор - 58,4 на сто. Бизнесът е заявил потребност от работна сила в следните икономически дейности: преработваща промишленост (4612 места); образование (2709 места); административни и спомагателни дейности (2296 места); търговия (2217 места); държавно управление (971 места); хотелиерство и ресторантьорство (959 места); строителство (652 места); транспорт, складиране и пощи (529 места); операции с недвижими имоти (437 места) и др.

   Най-търсени по заявени работни места в бюрата по труда отново са преподавателите; работниците в добивната и преработващата промишленост; операторите на стационарни машини и съоръжения; квалифицираните работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачите; неквалифицираните работници по събиране на отпадъци; персоналът, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, камериери и т.н.); персоналът, полагащ грижи за хората; металурзите, машиностроителите; водачите на МПС и подвижни съоръжения и др.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама