Днес е : Сряда, 2 Декември 2020

Управляващите са погазили закона с програмата за `безплатно` саниране

Публикация 10 Oct, 2017 / akcent.bg

При санирането няма правила да се влагат само материали, които осигуряват защита от пожар. Още четири ведомства освен регионалното министерство са раздавали пари над лимита си

  С програмата за "безплатно" саниране през 2016 г. управляващите са погазили Закона за публичните финанси. Вината за това е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което контролира програмата. Това сочи публикуван вчера одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. Заключенията на палатата са само констативни и не водят до правни последици.

   При Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради има нарушение на бюджетната дисциплина и не са спазени изисквания от Закона за публичните финанси, посочват от Сметната палата. Регионалното министерство е превишило уточнения план на максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2016 г. с държавния бюджет, с над 1.096 млрд. лв. А не би трябвало да се допуска започването на програми или проекти, разходите за които не са предвидени в Закона за държавния бюджет. В същото време, съгласно постановлението за приемането на програмата, разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите години трябва да се предвиждат по централния бюджет за съответната година.

    Любимата на премиера Бойко Борисов и на бившия регионален министър и сегашен министър по европейското председателство Лиляна Павлова програма тръгна от самото начало със скандали и остри критики. Заложените при нейния старт пределни цени се оказаха неколкократно по-високи в сравнение с подобна програма, изпълнявана с европейски пари, при която собствениците имаха самоучастие. По данни на регионалното министерство държавата е платила средно по 17 359 лева за един апартамент. Предварителните изчисления бяха, че санирането на едно жилище би трябвало да струва средно между 4000 и 8000 лв. Регионалното министерство се оказа принудено на два пъти да намали пределните цени за обновяване на един квадратен метър.

В края на миналия месец регионалният министър Николай Ненков обяви, че изцяло "безплатно" саниране на блокове вече няма да има. "В бюджета за 2018 г. няма да се искат средства за саниране на частни жилищни сгради. Сключените досега договори с етажните собствености ще бъдат довършени по досегашните правила", каза той. От 2019 г. програмата ще продължи отчасти със средства от бюджета, но по нови правила, които тепърва ще се обсъждат. Най-вероятно собствениците също ще дават пари за обновяването на блоковете си. Точен процент не бе споменат, но се обсъжда той да е между 20 и 50%.

При санирането няма правила да се влагат само материали, които осигуряват защита от пожар. За това алармира вчера пред БНР Йордан Николов - изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството. В МРРБ по принцип има създадена работна група по въпроса, но тя все още не е започнала работа. Според Йордан Николов би трябвало при сградите, високи над 28 метра, да се използват само негорими материали. По програмата за саниране обаче такова изискване няма, макар оскъпяването за високите сгради да е не повече от 5-6 лева на квадратен метър.

   ПРАХОСНИЦИ

  При четири от първостепенните разпоредители с бюджетни средства е установено превишение на отчетените разходи за персонал над уточнения план, сочи одитът на Сметната палата. При Министерството на културата то е с 3.111 млн. лева, или с 3.5% спрямо предвиденото, при Министерството на земеделието и храните - с 1.514 млн. лева, или с 1.2%, при Националната служба за охрана (НСО) - с 847.9 хил. лева, или с 2.9%, и при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" с 57.3 хил. лева, или с 0.92%. В крайна сметка обаче Сметната палата посочва, че отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. е изготвен и представен при спазване на изискванията на нормативните и вътрешните актове на Министерството на финансите.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама