Днес е : Събота, 27 Февруари 2021

Булмаркет възстана срещу клеветнически публикации и користни интереси

Публикация 20 Sep, 2017 / akcent.bg

                                      

     Клеветнически публикации и користни цели прозират от неспиращата атака от страна на определени медии спрямо "Булмаркет ДМ" след инцидента в с. Хитрино. За това алармират ръководствата на "Булмаркет ДМ" и "Булмаркет реал карго" днес с Отворено писмо до медиите. В подобни изфабрикувани "новини" се отразяват фактите тенденциозно и с това се цели да се компрометират дружествата в публичното пространство. Освен това неправдивото отразяване на инцидента и последиците от него целят въздействие и върху съдебната система. И не на последно място прозират спекулации с личните трагедии на хората от "Хитрино", за сметка на които определени лица търсят облагодетелстване за своя сметка.

    Ето и пълният текс на писмото:

                                                    ОТВОРЕНО ПИСМО

От „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД, ЕИК124077052, седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан” №100, представлявано от управителя Станко Добрев Станков

и „ „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД, ЕИК203336022, седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан” №100, офис-център Булмаркет, ет. 4, офис 404, представлявано от управителя Стефан Маринов Иванов

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЖУРНАЛИСТИ,

  Принудени сме да се обърнем към Вас по този начин заради кампанията, която се води срещу нас след настъпване на инцидента в село Хитрино на 10.12.2016г.

   През последните седмици и месеци, в различни електронни и печатни медии, интензивно се излъчват репортажи и се публикуват статии, които не можем да подминем, защото няма как да не направи впечатление изключителната тенденциозност на тези материали.

  Не можем да приемем с лекота факта, че български медии, вероятно в желанието си да бъдат полезни на своите зрители и читатели, волно или не, се превръщат в инструмент на недобросъвестни и откровено злонамерени лица, чиято единствена цел е да извлекат материална изгода, чрез нагнетяване на обществено напрежение по темата. Тъжно е да се наблюдава как, водени от желанието да информират, медиите всъщност се превръщат в проводник на користни интереси, като освен всичко друго по този начин саботират нормалното и законосъобразно развитие на съдебните дела.

   Общият лайтмотив на визираните журналистически материали е този, че едностранчиво и необективно се представя фактологията по случая. Представя се изключително позицията на едната от страните по спора с внушението, че нейните заинтересовани твърдения са доказани факти. Внушава се, че „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД имат незаконосъобразно поведение и опитват да ощетят пострадалите от инцидента. На последно място, но не и по значение, дори напротив – с лека ръка се раздават присъди и се вменява отговорност, при условие, че все още няма произнасяне на единствения орган в държавата, който има право да решава въпросите за вината и отговорността – СЪДЪТ.

  Целта на инициаторите на тези материали е да се нагнети обществено напрежение; да се отрови средата, в която функционира и съдът, сезиран с делата, като по този начин се окаже недобросъвестно въздействие върху вътрешното убеждение именно на съда, който следва да реши спора. Възпрепятсва се по всякакъв начин и нормалната дейност на превозвача   „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД, като не се дава сметка, че интересът на пострадалите ще бъде защитен само ако дружеството работи пълноценно и ефективно, за да се гарантират средствата, които съдът евентуално би им присъдил.

   Във връзка с констатираните по-горе факти, изразяваме следната позиция:

1.) Тепърва започват дела, по всяко от които само съдът ще реши дали изобщо „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД и/или „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД носят отговорност за настъпилия инцидент и дали дължат обезщетения. Докато не бъдат постановени окончателни съдебни актове, с които евентуално „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД и/или „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД са осъдени да заплатят обезщетения, то дружествата не дължат никакви суми във връзка с инцидента. Към момента НЯМА нито един окончателен акт на съда, който да установява наше задължение и затова този въпрос не следва да се разисква или решава в медиите. 

  2.) Неведнъж до сега сме заявявали, правим го и сега, че „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД и „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД имат нужните средства и възможности и ако дружествата бъдат осъдени да заплатят претендираните обезщетения, то ще го сторим, като ищците ще получат изцяло сумите, които евентуално съдът им присъди. За това че дружествата ни са работещи и имат такъв потенциал, може да се увери всеки заинтересован, като види Годишните им финансови отчети оповестени в Търговският регистър, който е публичен.

3.) Вярваме, че всеки журналист, при подготовката на даден материал трябва да провери фактите, за които говори пълно, всестранно и обективно. В материалите от кампанията срещу нас се забелязва точно обратното -липсва каквато и да е проверка на фактическата обстановка, като тя е заменена от безкритично възпроизвеждане на позицията на една от страните по спора.  Надяваме се занапред да работите изключително по основополагащите правила на професията си.

 4.) Вярваме, че правораздаването е висша проявна форма на държавността и поради тази причина не е редно съдебните спорове да се пренасят за „решаване” от съдебната зала в медиите. Правораздаването не се подчинява на логиката и правилата на медиите, то е нещо различно. И това  не трябва да се променя, ако искаме да живеем в правова държава.

 Станко Станков–управител на „БУЛМАРКЕТ ДМ”ООД

  Стефан Иванов–управител на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО”ЕООД

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама