Вторник, 28 Май 2024

Арх. Бучуковска: През октомври стартира ремонтът на уличната мрежа в Русе

Арх. Бучуковска: През октомври стартира ремонтът на уличната мрежа в Русе
Публикация   16:49     24 Авг, 2017 /     akcent.bg   /     4992

В средата на септември ще започват строителните дейности по Кея, Придунавски булевард и парка на младежта СПИСЪК НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА МРЕЖА ПРЕДЛОЖЕНА ЗА РЕМОНТ

  Снимки: 1, 2 - Карта на предстоящите ремонтни дейности 

  Най- вероятно през октомври ще започне ремонтът на уличната мрежа, за която Община Русе изтегли 10 млн. лева заем.. Това съобщи за Акцент. БГ главният архитект на Русе Живка Бучуковска.

  Ремонтът ще се извършва на три ЛОТ-а едновременно. В процес на подписване са договорите с фирмите- изпълнителки, след което ще бъдат изградени и инвестиционните проекти.

  По-голямата част от тротоарите ще бъдат асфалтирани. С бетонни плочки ще бъдат пешеходните участъци на улици в централната част на града, които водят до различни архитектурни забележителности. Така например на плочки ще се радват по ул. „Борисова” от центъра до ул. „Мария Луиза”, ул. „Калоян”, „К.Иречек”…

  С клинкерни плочки пък ще бъдат застлани тротоарите по четирите улици, водещи от центъра към Кея, които са по проект „Градска среда”.

  През това време геодезисти извършват необходимите проучвания, обясни арх. Бучуковска.

   Най- добра оферта за заема предложи СИбанк.

  Със сигурност ще се получи известно неудобство за жителите и гостите на Русе уличният ремонт, особено в централната част на града. По същото време се очаква и да започне изпълнението на проектът за облагородяване на Кея и Парка на младежта, наречен Градска среда. Негов ръководител е главният архитект на Русе и включва 4-те улици, които водят от центъра към Кея.
 Вероятно строително- ремонтните работи ще започнат от улиците „Славянска” и „Райко Даскалов” където се извършваше смяна на водопроводната мрежа.

  3,5 млн. лева ще отидат за обновяване на 4-ти участък от Парка на младежта- Розариума и прилежащите територии, като е предвидено вече и видеонаблюдение.

  Със сигурност тук дейността ще започне до 15 септември, уточни арх. Бучуковска. Това ще е времето за начало на проектът за разширението на бул. „Придунавски”, ръководител на който е зам. кметът Димитър Наков.

  Тогава ще бъде даден стартът и на проектът за изграждане на Кейовата стена, за който са предвидени 26 млн. евросредства.

СПИСЪК НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА МРЕЖА ПРЕДЛОЖЕНА ЗА РЕМОНТ
   
   
   
    РАЙОН 1 "Цар Освободител"-"Скобелев"-"Придунавски"-"Фердинанд"
1 ул. Цар Калоян с участъци:
1.1. Тротоар от ул. Червен до ул. Одрин
1.2. тротоар от ул. Рила до ул. Червен и от ул. Одрин до ул. Славянска
2 ул. Отец Паисий
3 ул. Пристанищна с участъци:
3.1. ул. Пристанищна (Речна гара до 19ти февр.)
3.2. ул. Пристанищна (19ти февр. до Сарая) около Товарна гара
3.3. ул. Пристанищна (19ти февр. до Сарая) около Възел Сарая
4 ул. Симеон Велики с участъци:
4.1. улично платно от вътрешната бариера до ул. Петър Берон
4.2. улично платно от ул. Петър Берон до пл. Света Троица
4.3. тротоар пред бл. Приста /до бариерата/
4.4. тротоари от ул. Петър Берон до пл. Света Тройца
5 ул. Христо Г. Данов
6 ул. Княжевска с участъци:
6.1. от ул. Епископ Босилков до ул. Кирил Старцев
6.2. от Ана Палас до ул. Еписков Босилков
7 ул. Велико Търново (от ул. Княжеска до ул. Духовно Възраждане)
8 ул. Духовно Възраждане 
9 ул. Кирил Старцев с участъци:
9.1. тротоар от ул. Княжевска до ул. Духовно възраждане
9.2. тротоар от ул. Духовно въраждане до ул. Л. Каравелов
10 ул. Георги Сава Раковски с участъци:
10.1. ул. Георги С. Раковски (ул. Александровска до бул. Фердинанд)
10.2. ул. Георги С. Раковски (от Операта до ул. Александровска ) - тротоар
11 ул. Муткурова (от ул. Александровска до бул. Скобелев)
12 ул. Ангел Кънчев
13 ул. Хан Аспарух с участъци:
13.1. тротоар от ул. Борисова до ул. П.Берон
13.2. тротоар от ул. П. Берон до ул. Ас. Златаров
14 ул. Хан Крум с участъци:
14.1. тротоар от ул. Борисова до ул. П.Берон
14.2. тротоар от ул. П. Берон до ул. Муткурова
15 ул. Константин Иречек
16 ул. Проф. Асен Златаров с участъци:
16.1. ул. Проф. Асен Златаров (ул. Петко Каравелов до ул. Ангел Кънчев)
16.2. тротоар ул. Ас. Златаров от Операта до ул. Ан. Кънчев
17 ул. Петър Берон с участъци:
17.1. ул. Д-р Петър Берон (oт бул. Скобелев до ул. Оборище)
17.2. ул. Д-р Петър Берон (от Община до ул. Хан Аспарух )
18 бул. Скобелев - локален
19 ул. Гладстон
20 ул. Олипми Панов - северен тротоар от края на проекта за ул.Александровска до ул. Гладстон и от ул. Гладстон до тупик пред заведение Слънчева къща
21 бул. Фердинанд с участъци:
21.1. северен тротоар от ул. Войводова до ул. Богдан войвода
21.2. северен тротоар от ул. Богдан войвода до Халите
21.3. южен тротоар от края на проекта до ул. Г. С. Раковски
21.4. южен тротоар от ул. Г.С. Раковски до ъгъла срещу ул. Богдан войвода
21.5. южен тротоар от ъгъла до ул. Александровска
22 бул. Цар Освободител с участъци:
22.1. източен тротоар от бл. Стефан Караджа до ул. Болярска
22.2. източен тротоар от ул. Болярска до бул. Съединение
22.3. източен тротоар от бул. Съединение до Кръговото
22.4. западен тротоар от ул. Александровска до ул. П.Каравелов
22.5. западен тротоар от ул. П.Каравелов до ул. П.Д.Петков
22.6. западен тротоар от ул. П.Д. Петков до ул. Хан Аспарух
23 ул. Черно море - западен тротоар /неремонтиран участък/
   
РАЙОН 2 "Цар Освободител"-"Стефан Стамболов"-"Скобелев"
1 ул. 19ти февруари
2 ул. Стефан Стамболов
3 ул. Николаевска
4 ул. Сент Уан (Сарайски мост до ул. Николаевска)
5 ул. Антин 1ви (ул. Стефан Стамболов до ул. Николаевска)
6 бул. Мидия - Енос (Охлюва)
7 ул. Борисова с участъци:
7.1. тротоар от ул. Хан Крум до бул. Скобелев
7.2. тротоар от бул. Скобелев до ул. П. Хитов
7.3.1. тротоар от ул. П. Хитов до ул. М. Луиза - запад
7.3.2. тротоар от ул. П. Хитов до ул. М. Луиза - изток
7.4. тротоар от ул. М. Луиза до бул. Бозвели
7.5. тротоар от бул. Бозвели до Гарата
8 ул. Мария Луиза (от ул. Борисова до ул. Николаевска)
9 ул. Видин (от ул. Давид до ЖП гара)
10 ул. Дондуков - Корсаков
11 ул. Рила
12 бул. Неофит Бозвели (ул. Николаевска до ул. Борисова)
13 ул. 6ти септември от ул. Оборище до бул. Бозвели
14 ул. Цариград (ул. Панайот Хитов до ул. Мария Луиза)
15 ул. Цар Асен 1ви (ул. Оборище до бул. Неофит Бозвели)
16 ул. Муткурова (бул. Скобелев до ул. Свети Георги)
17 ул. Оборище
18 ул. Сливница
19 ул. Панайот Хитов с участъци:
19.1. тротоар от ул. Борисова до Художествена галерия
19.2. от ул. Борисова до бул. Цар Освободител без посочения в т. 20.1.
20 ул. Гурко (ул. Рила до ул. Николай Здравков)
   
РАЙОН 3 "Фердинанд"-"Придунавски"-"Майор Атанас Узунов"-"Съединение"
1 ул. Кресна
2 ул. Страхил войвода (без у-ка от ул. Боримечка до бул. Придунавски)
3 ул. Хан Омуртаг (без у-ка от ул. Боримечка до ул. Васил Петлешков)
4 ул. Мостова (без у-ка от ул. Богдан войвода до ул. Васил Петлешков)
5 ул. Майор Атанас Узунов
6 ул. Зайчар
7 бул. Придuнавски с участъци:
7.1. бул. Придунавски (Рига до ул.Чавдар войвода)
7.2. бул. Придунавски (от ул.Чавдар войвода до ул. Майор Ат. Узунов)
7.3. тротоар от ул. Чавдар водвода до ул. Мостова - нов
8 ул. Боримечка ( без у-ка от ул. Чавдар войвода до ул. Мостова)
9 ул. Войводова
10 ул. Васил Петлешков
11 ул. Богдан войвода (локален ремонт при к-ще с ул. Мостова)
12 ул. Болярска
   
РАЙОН 4 "ВЪЗРАЖДАНЕ"-"ЯЛТА"
1 ул. Алеи Възраждане с участъци:
1.1. тротоар от Альошата до ул. Сан Стефано
1.2. тротоар от ул. Сан Стефано до ул. Янтра
1.3. тротоар от ул. Борислав до ул. Яребична в зоната зад дома за стари хора 
2 ул. Доростол с участъци:
2.1. северен тротоар от ул. Янтра до ул. Борислав
2.2. северен тротоар от ул. Борислав до ул. Яребична 
2.3. от ул. Яребична до ул. Въча 
2.4. южен тротоар от ул. Въча до ул. Битоля
2.5. северен тротоар от ул. Битоля до ул. Скопие
2.6. северен тротоар от ул. Скопие до Охлюва /без моста/
3 ул. Плиска с участъци:
3.1. южен тротоар от ул. Воден до ул. Янтра
3.2. северен тротоар от ул. Воден до ул. Янтра
4 ул. Студентска с участъци:
4.1. северен тротоар от ул. Шейново до ул. Сан Стефано 
4.2. южен тротоар от ул. Сан Стефано до ул. Мадарски конник
4.3. северен тротоар от ул. Сан Стефано до заведение Кръстника /без участъка пред него/
5 ул. Приста от ул. Шейново до ул. Солун /северен тротоар/
6 ул. Янтра
7 ул. Воден с участъци:
7.1. тротоар пред бл. Транстрой
8 ул. Капитан Маринов
9 ул. Плевен (от Била до ул. К-н Маринов)
10 ул. Никюп
11 ул. Мадарски конник /между Студенстка и Плевен/
12 ул. Митрополит Григорий
13 ул. Добрич
14 ул. Тулча
15 ул. Цветница
16 ул. Скопие
17 ул. Яребична
18 ул. Солун и ул. Струга
19 ул. Ниш
20 ул. Щип (у-цата от бул. "Цар Освободител" до Зала за тенис на маса)
21 ул. Вардар
22 ул. Бистрица
23 ул. Тетово
   
РАЙОН 5 "ЗДРАВЕЦ"
1 ул. Професор Баларев
2 ул. Иван Ведър (от бул. Липник до сграда на фирма Маркам)
3 ул. Академик Арнаудов
4 ул. Рига / между ул. Юндола до ул. Братислава/ с участъци:
4.1. южен тротоар от ул. Котовск до бл. Албена
4.2. южен тротоар от бл. Албена до ул. Нови сад
4.3. южен тротоар от ул. Нови Сад до ул. Братислава около бл. Жерав
5 ул. Браила
6 ул. Яна войвода
7 ул. Прага
7.1. улично платно от ул. Нови Сад до Котовск 
8 ул. Братислава (бул. Липник до ул. Рига)
9 ул. Котовск
10 ул. Юндола
11 ул. Захари Стоянов (от ул. Петрохан до ул. Байкал)
12 ул. Околчица
13 ул. Байкал
14 ул. Чипровци (ул. Тича до Олимп)
15 ул. Руй планина
16 ул. Райна Кнагиня - от ул. Яна войвода до бл. Идже войвода
17 Локално по бул. Липник пред бл. Чавдар войвода от квъстовище с Иван Ведър до ул. Яне войвода
18 ул. Тича
19 ул. Петрохан (обработка на пукнатини)
   
    РАЙОН 6 "РОДИНА"
1 ул. Лозен планина
2 ул. Сакар планина
3 ул. Згориград (ул. Шипка до ул. Тича)
4 ул. Стоян Заимов
5 ул. Самодивец
6 ул. Сърнена гора (в у-ка от ул. Лозен планина до ул. Петрохан) 
7 ул. Димчо Дебелянов
8 ул. Шипка (ЖП прелез до ул. Вискяр планина)
9 ул. Чая (цял у-к)
10 ул. Манастирище
11 ул. Черни връх
   
РАЙОН 7 "ЧАРОДЕЙКА"
1 ул. Изгрев (до ул. Ф.Станиславов)
2 ул. Филип Станиславов (ул. Изгрев до нов участък)
3 ул. Ради Иванов - тротоари локални повреди
4 ул. Тодор Икономов
5 ул. Махаил Хаджикостов с участъци:
5.1. от ул. Т. Икономов до бл.113
5.2. тротоар пред бл. 113
5.3. у-ка успореден на бул. Хр. Ботев
5.4. нов едностранен тротоар на у-ка успореден на бул. Хр. Ботев
7 ул. Ганчо Карамаждраков
8 бул. Васил Левски (к-ще с бул. Хр. Ботев до Кръгово) обработка на пукнатини; източен тротоар  
9 ул. Опълченска
   
РАЙОН 8 "ДРУЖБА 3"
1 ул. Никола Вапцаров (без у-ка от Дом Майка и дете до ул. Капитан Петко Войвода) - тротоари локални повреди
2 ул. Стоян Михайловски - тротоари локални повреди
3 бул. Васил Левски (к-ще с бул. Хр. Ботев до ул. Даме Груев) обработка на пукнатини; източен тротоар
4 ул. Даме Груев (локални повреди) при обръщалото и в кривата; тротоари локални повреди
5 ул. Илинден
6 ул. Александър Хаджирусев (бул. Гоце Делчев до ул. Стоян Михайловски) - тротоари локални повреди
   
РАЙОН 9 "ДРУЖБА 1,2"
1 бул. Гоце Делчев (от бул. Васил Левски до ул. Александър Хаджирусев) с участъци:
1.1. западен тротоар от бул. България до ул. Тинтява
1.2. източен тротоар от бул. България до ул. Христо Ясенов
2 ул. Еленин връх с участъци:
2.1. улично платно от ул. Студен кладенец до бул. Васил Левски
3 ул. Гео Милев от ул. Еленин връх до ул. Изола планина
4 ул.Студен кладенец
5 ул. Стрешер планина (от ул. Студен кладенец до ул. Ловеч)
6 ул. Генерал Кутузов (от бул. Гоце Делчев до р-т Левента)
7 ул. Мальовица
8 ул. Троян
9 ул. Йосиф Дайнелов с участъци:
9.1. от бул. Гоце Делчев до ул. 24-ти май
9.2. след 24ти май
10 ул. Йосиф Хербст с участъци:
10.1. от ул. Кап. Добрев до ул. 24-ти май
10.2. след 24ти май
11 ул. 24ти май
12 ул. Обзор
13 ул. Ропотамо (у-ка без паваж)
14 ул. Йосиф Цанков от ул. Йосиф Дайнелов до ул. Захари Зограф
15 ул. Захари Зограф


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha