Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

Още по-високи местни данъци през 2017 г.

Публикация 14 Jul, 2017 / Явор Алексиев ИПИ

Състоянието на общинските бюджети и отказът на централната власт от фискална децентрализация поставят все повече местни власти в ситуация, в която повишаването на данъци изглежда къде изкушаващо, къде наложително. Изчисленията на ИПИ, базирани на информация, получена от самите общини, показват че все повече от тях прибягват към повишаване на ключови данъци.

В периода 2012-2017 г. ИПИ проведе 6 отделни годишни изследвания на нивата на местните данъци и такси като част от проекта „Регионални профили:показатели за развитие”. През пролетта на всяка година изпращаме заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички общини в страната. В обхвата на изследването влизат водещи местни данъци[1] като:

  • данък върху недвижимите имоти - нежилищни имоти на юридически лица (‰)
  • данък върху превозните средства и леките автомобили – с мощност от 74 kW до 110 kW (лв./kW)
  • годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. търговска площ – при най-добро местонахождение на обекта (лв./кв.м.)
  • данък за прехвърляне на собственост (‰)

   Резултатите от последното проведено проучване са недвусмислени: местните данъци продължават да нарастват, като случаите на регистрирано от нас[2] увеличение през 2017 г. са 62, а намаленията - едва 8. Общо за периода 2013-2016 г. сме регистрирали 210 случаи на увеличения и 50 случаи на намаления на тези четири данъка. Най-вероятно действителните промени (и в двете посоки) са повече от уловените от нас, но достъпна официална информация за това липсва, а тенденцията в данните, които имаме, е достатъчно ясна, за да не бъде поставяна под съмнение. Събраните от нас данни покриват над 80% от общините и дават достатъчно добра представа за промените в основни данъци и такси на местно ниво.

  Случаи на увеличаване или намаляване на избрани местни данъци (2013-2017)

   Източник: ИПИ на база заявления по ЗДОИ до общините

 

Коментари

Реклама

Реклама