Понеделник, 25 Септември 2023

Пари на вятъра: 1 милион лева за карта на комарите по Дунав

Пари на вятъра: 1 милион лева за карта на комарите по Дунав
Публикация   12:34     21 Юни, 2017 /     akcent.bg   /     1373

"Антикорупционен Фонд" даде десет обществени поръчки на ОЛАФ, румънската и българската прокуратура

Десет обществени поръчки на стойност 3.8 милиона лева по европрограма за трансгранично сътрудничество с Румъния бяха изпратени на ОЛАФ, Румънската антикорупционна дирекция и българските органи за контрол на средствата от Европейския съюз (ИА „Одит на средствата от ЕС“, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“, Сметната палата и специализираната прокуратура). Това стана след извършен анализ на подаден сигнал за видимо завишена цена по една от тях, съобщиха на среща с медиите от "Антикорупционен фонд".

Проверката на експертите на фонда е започнала по сигнал за поръчка за географска информационна система за райониране на популациите на комари по българската страна на река Дунав с прогнозна стойност 1 063 955 лева с ДДС. При проверката на поръчката с възложител Асоциация на дунавските общини "Дунав" са установени сериозни неясноти в направеното задание, чиято техническа част е на практика в размер на една страничка.

Така написаното задание позволява широко и субективно тълкуване на техническата оферта, която има основна тежест (65%) в крайната оценка. Така поръчката е спечелена от участника, подал най-висока цена - ДЗЗД „Гражданско дружество ГИС Дунав“, а вторият участник е с близо 1/3 по-ниска цена, но е получил едва 8 точки по техническата част. В зависимост от тълкуването на техническата част се оказва, че заданието може да бъде изпълнено и срещу едва 10% от прогнозната стойност на поръчката, твърдят от Антикорупционния фонд.

  След последвала задълбочена проверка на най-големите 10 обществени поръчки на възложителя АДО "Дунав", във всички са установени сериозни индикатори за манипулиране на проведените процедури, които според експертите на Антикорупционния фонд имат нужда от институционална проверка:

- Във всички десет поръчки печели участникът с най-висока цена, при това близка до прогнозната стойност;

- Вторите класирани участници са със сериозно по-ниски цени от спечелилите, в типичния случай с 30-40%;

- Във всички поръчки са остранени голям брой участници, като са оставени само по двама участника. Това не позволява да се приложи правилото, което гласи, че ако средната цена на останалите участници е с 20% по-ниска от тази на победителя, следва да им се даде възможност за обосновка на ценовите параметри;

- Въпреки, че прогнозните стойности на поръчките са високи, изискванията към участниците са изключително ниски. Например, при поръчката за ГИС-системата, за доказване на професионална компетентност от изпълнителя се изисква само един вече изпълнен договор без ограничения в стойността. Това на практика означава, че участник, изпълнил договор за 1000 лева, може да участва в процедура за над 1 милион лева.

  - Във всички процедури е избран критерият „икономически най-изгодна оферта“, като тежестта на техническата оферта е 65%, а тежестта на финансовата оферта едва 35%. Техническата оферта обаче не подлежи на контрол и обжалване, тъй като се оценява субективно, а разликата в оценките между фирмите е фрапираща - 65 към 8 точки, 65 към 7 точки и т.н.. Това дава възможност точките, загубени при техническата оценка да не могат да бъдат компенсирани по никакъв начин при отваряне на ценовата оферта.

  - Прогнозни стойности, които се разминават с пазарните оценки, ако смятаме за такива средните стойности на подадените оферти;

  Прави впечатление, че във всички процедури, с едно изключение, печели консорциум от фирми, макар и да няма никаква нужда участниците да се обединяват, за да покрият занижените изисквания. Това навежда директно на съмнения за предварително организирана схема, при която едната фирма в обединението е професионалната и действително върши услугата, а другата е „подходящата“, през която се уреждат финансовите взаимоотношения, казват от АКФ. Още повече, че три дружества печелят по две поръчки от общо 10-те.

  На базата на тези факти, можем да направим обосновано заключение, че подготовката на тръжните процедури е извършена така, че да позволява комисия в подходящ състав да може да оцени техническите предложения на участниците по начин, по който ценовите оферти губят тежест и да се създадат условия да се избират офертите с най- високите цени, допълват от АКФ..

Източник: offnews.bgКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha