Събота, 20 Април 2024

Известни са номинираните за наградите `Икономика на светло` за 2016 г.

Известни са номинираните за наградите `Икономика на светло` за 2016 г.
Публикация   09:39     08 Юни, 2017 /     akcent.bg   /     1377

   Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

        Номинирани за 2016 г. в трите категории са:

 

 • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата са номинирани:
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“за осъществяване на ефективен контрол по спазването на законодателството в областта на труда и трудовата мобилност;
 • Министерство на финансите на Република България за приоритетната работа през 2016 г. на Министерството на финансите за повишаване на събираемостта на приходите, за ефективност на публичните разходи и за осигуряване на прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета, както и за неговото балансиране като резултат от предприетите мерки;
 • Национална агенция за приходите за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги.
 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора Николова, и. д. директор на Центъраза изготвянето на доклади, които анализират корупционните възможности в различни сфери на обществено-икономическия живот и предлагат комплекс от мерки за борба с неформалната икономика и специално за доклада по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии" - http://borkor.government.bg/bg/page/483, който разкри сериозни злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без такива права.

 

 • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция – номинирани са:
 • Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на Националната агенция за приходитеза цялостен принос в борбата с данъчно-осигурителните нарушения и повишаване на данъчните приходи;
 • Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ – за съвместни дейности и собствени инициативи за ограничаване и превенция на неформалната икономика в дървопреработващата и мебелната промишленост;
 • Българска национална асоциация „Активни потребители“ - за предотвратяване на сивите практики, свързани с некачественото производство на хранителни продукти, и активното медийно отразяване на свързаните с това проблеми;
 • Институт за пазарна икономика - За активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.

 

 • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика – номинираните са:
 • Веселин Дремджиев и ТВ предаването „Денят с Веселин Дремджиев за задълбочения коментарно-аналитичен подход на предаването и водещия към актуални и важни за прозрачността в реалната икономика теми, процеси, тенденции, събития и личности във вътрешната политика, дипломацията, икономиката, финансовите и фондовите пазари, бизнес развитието, IT технологиите, научните открития;
 • Николай Лефеджиев – журналист, ТВ Европа – за обективно отразяване на проблемите, свързани с ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Стоян Георгиев – журналист, БТВ за разследвания за корупция, имотни измами, злоупотреби с общински средства и др.;
 • Телевизия Bloomberg - България, журналист – Ивайло Лаков, предаване „Светът е бизнес“ и „Клуб Investor”  – за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика.

   Съгласно Регламента на наградите номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 12 юни 2017 г. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

   Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha