Днес е : Петък, 5 Юни 2020

Глобяват мудни чиновници за калпава работа

Публикация 07 Jun, 2017 / akcent.bg

Призовките ще идват и по мейла, процедурите стават дигитални

  Чиновници ще отнасят солени глоби, ако не свършат или бавят свои задължения. А наказанията за виновните длъжностни лица ще са от 150 до 1500 лв. Това ще стане с промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които депутати от ГЕРБ внесоха в парламента.

  „Най-важното е, че с новите текстове се отварят вратите на принципа на мълчаливото съгласие и прехвърляме административната тежест чиновниците“, коментира пред „Труд“ председателят на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ). Кирилов припомни, че от години бизнесът настоява за по-бърза работа от страна на администрацията. А точно от ГЕРБ са заложили в предизборната си програма намаляването на чиновническата преса върху компаниите. Новите текстове ще премахнат част от бюрократичните спънки и ако в регламентиран срок дадена фирма няма отговор от чиновник, то ще се приема, че поставеното питане е с положително становище от въпросното ведомство. „Изменението създава предпоставка за постепен преход от презумпция за мълчалив отказ към презумпция за мълчаливо съгласие в подходящите за това случаи“, се казва в мотивите към законопроекта. И още:“Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията и рязко се намалява административната тежест“.

  Промените в АПК ще доведат до въвеждането и на електронно правосъдие.

„Що се отнася до електронното правосъдие – навсякъде, където можем, целта е да направим процедурите дигитални“, отбеляза още Данаил Кирилов. В новите текстове е записано, че призовките вече ще може да се изпращат по електроната поща. Това означава, че съдилищата ще могат да изпращат призовки чрез електронни съобщения. „Това предложение ще породи дискусии, но от друга страна ще доведе до опростяване на призоваването чрез електронните съобщения“, каза още председателят на правната комисия. Според екпертите новата система на призоваване ще направи доказването на призоваването по-безспорно.
Пак с новите текстове ще се увеличи размера на държавните такси и ще има пропорционална такса при материален интерес на делата. Работната група от ВАС са приложили финансова обосновка, а подобна практика има вече в закона за управление на средствата на европейските фондове. Защитата на социалните права обаче остават на същите нива, а промените ще касаят дела за обществени поръчки, концесии и тн. С поправките за подсъдност в АПК ще бъде решен въпроса и за натовареността на съдилищата.

   Източник: Труд

Коментари

Реклама

Реклама