Четвъртък, 30 Май 2024

ВиК Русе предлага на КЕВР увеличение на питейната вода с 18 процента

ВиК Русе предлага на КЕВР увеличение на питейната вода с 18 процента
Публикация   15:24     16 Май, 2017 /     akcent.bg   /     1828

Според бизнес плана на дружеството до 2021 година цената на безценната течност няма на надхвърли 2 лева за кубик

  

   На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги „Водоснабдяване и канализация“ООД-гр. Русе уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните В и К услуги за периода на новия бизнес план 2017-2021 год.

  Спрямо сега действащите цени на питейната вода след наложилите се промени с увеличение на минималната работна заплата и на инвестициите, увеличението след приемането от КЕВР /вероятно ще е от началото на м. юли/ за Русе ще е 18 процента /ВиК Пловдив иска цени с 50 на сто по-високи.  Спрямо предложеният от ВиК Русе бизнесплан в края на юни 2016 година и изисканите корекции от регулатора оскъпяването е с 4 ст.

   За отбелязване е, че заложените цени дори и за 2021 година на кубически метър вода са под 2 лева, докато и в момента има области, които плащат по-висока цена от тази.

   Ето и коригираните цени на ВиК Русе, както следва:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м без ДДС

От 01.01.2017 г.

От 01.01.2018 г.

От 01.01.2019 г.

От 01.01.2020 г.

От 01.01.2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 1.689

1.770

1.838

1.918

1.936

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0.170

0.183

0.200

0.215

0.229

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0.327

0.327

0.329

0.331

0.334

Промишлени и стопански

 степен на замърсяване 1

0.360

0.359

0.362

0.364

0.367

степен на замърсяване 2

0.527

0.526

 

0.530

0.533

0.538

степен на замърсяване 3

0.658

0.656

0.662

0.665

0.671

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha