Днес е : Понеделник, 1 Юни 2020

Университетите от Северна България искат преразглеждане на системата за оценка и финансиране на ВУЗ-овете

Публикация 08 Mar, 2017 / akcent.bg

   На 08.03.2017 г. от 11.00 часа в Икономически университет-Варна по инициатива на ректорите на висшите училища от Североизточна България - проф. д-р Пламен Илиев –  Икономически университет-Варна, проф. д-р Велизара Пенчева –  Русенски университет, проф. д-р инж. Росен Василев – Технически университет-Варна, проф. д-р Христо Бонджолов –  Великотърновски университет, проф. дин Георги Колев –  Шуменски университет, доц. д-р Иван Марчевски –  Стопанска академия-Свищов, проф. дтн Райчо Иларионов –  Технически университет-Габрово се проведе среща с медиите.

 

   Ръководствата на университетите поставят следните въпроси:

   -   Демографските проблеми и намаляващият брой на кандидат-студентите водят до драстично намаляване на приходите на висшите училища и редица отрицателни ефекти в икономиката на региона.

   -   Методиката за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в България (ПМС 328/2015 г.) не е съобразена с особеностите на регионите, в които същите функционират. Моделът на финансиране трябва да е стимулиращ, а не санкциониращ.

   -   Рейтинговата система да се използва за целите, за които е предназначена и да не участва в методиката за финансиране на висшите училища и други методики за разпределение на средства по оперативни програми и извънбюджетни средства на държавата.

   -  Потребност от регионална подкрепа за университетите от Северна България - само 27% от бюджета за висше образование е за тях. Необходима е подкрепа от законодателната и изпълнителна власт.

   -   Проект за изменение на ПМС 64 от 2016 г. – ректорите изразяват несъгласие с предлаганата промяна в чл. 4, ал. 1 (максимално допустимият брой студенти в държавни висши училища да се определя само на база приетите държавна поръчка от предходната година) и се предлага да се запази досегашния текст за определяне на държавната поръчка за 2017 /2018 учебна година и да се разработи нов нормативен акт за следващата учебна година. Към публикувания проект за изменение липсват мотиви за предлаганата промяна в чл. 4, ал. 1.

   -   Увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

  Както вече Акцент. БГ представи позицията на ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева, висшите учебни заведения са от особено значение за привличане на инвеститори и развитие на икономиката в регионите. Проблемите бяха обсъдени за първи път в Русе по инициатива на ръководството на Русенския университет.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама