Вторник, 26 Септември 2023

Мъжете у нас взимат между 14 и 35% по-високи заплати от жените

 Мъжете у нас взимат между 14 и 35% по-високи заплати от жените
Публикация   07:05     08 Март, 2017 /     akcent.bg   /     1209

Над 240 хил. дами не работят по семейни причини, казват от КНСБ

               Жените у нас получават по-ниски заплати и съответно - пенсии, по-често остават без работа и по-трудно си намират позиции. Тези разлики се задълбочават - ако през 2007 г. разликата в заплащането по пол е била 10.6%, то през 2015 г. вече стига 14.2 на сто. Данните бяха представени вчера от КНСБ на конференция за равенството на половете. Поне наполовина по-малко са жените с чиста заплата над 1000 лв. в сравнение с мъжете, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

   Високи доходи дамите получават в сектори като ИТ, банки, енергетиката и далекосъобщенията, но тези сфери остават предимно "запазена територия" на мъжете. Феминизирани са нископлатените сектори - хранене, почистване, социални услуги, търговия и шивашка промишленост, посочват от КНСБ. С едно и също образование жените от сектор "създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" получават с 18.5% по-ниско възнаграждение, в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия - с 15 на сто по-ниски заплати. "Колкото по-високи са доходите, толкова по-малко са дамите, които попадат в съответната група", коментира Димитров.

  Ниските заплати се отразяват и върху по-ниски пенсии след това (като върху размера на пенсиите влияе и по-ниската продължителност на осигуряване). Жените вземат с 29% по-ниски пенсии от тези на мъжете. Делът на бедните жени през 2015 г. е бил 24 на сто, а на изложените на риск от бедност и социално изключване - до 43%.

   719 хил. жени у нас не работят, като над 1/3 от тях (над 240 хил. жени) посочват за това лични и семейни причини. 180 хил. се грижат за дете до 14 г. или пък за възрастен близък и казват, че биха започнали да работят, ако имаше достъпни социални услуги и заведения за деца и възрастни. Според КНСБ "трудният баланс за съвместяване на трудовия и семейния живот отслабва позициите на жените на пазара на труда".

   Близо 57% от безработните жени са продължително без препитание - две и повече години.

                        ИДЕИ

   КНСБ предлага да се въведат данъчни облекчения за работодатели, които инвестират в изграждане на детски градини, центрове, зелени училища и детски лагери, както е в други страни като Франция, посочи Пламен Димитров. Синдикатите искат още и данъчни облекчения за семействата с деца или такива, които се грижат за недееспособни и зависими хора. Те трябва да бъдат въведени в механизма за семейно подоходно облагане, какъвто работи в САЩ, във Великобритания и Франция, каза Димитров. Той не се ангажира с конкретен размер на това облекчение.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha