Днес е : Понеделник, 1 Юни 2020

Ректори на ВУЗ-ове от Северна България: Да се смени методиката на финансиране на висшите учебни заведения

Публикация 28 Feb, 2017 / Румен НИКОЛАЕВ

  Методиката, по която се прави класация на ВУ в страната, не отчита тяхната значимост за региона, в който са позиционирани. Това е едно от становищата, до които стигнаха ректорите на 7 ВУ на среща в Русенския университет миналата седмица. Тя бе проведена по инициатива на проф. Пенчева и председателят на Общото събрание проф. Христо Белоев.

   В Северна България се намират 9 от общо 33-те държавни висши училища, като останалите са съсредоточени в столицата и Южна България (допълнително в Северна България се намират и две военни училища). Сериозен проблем се оказва и демографския, като намаляване на броя на кандидат- студентите главно се отчита като следствие от намаляване на броя на завършващите ученици.

   Методиката, определяща рейтинга на ВУ дава оценки за безработица и за доходи. Но не може това да са обективни критерии, предвид доказаното изоставащо финансиране и развитие на Северна България. А в момента дори тези критерии носят минуси на ВУ в региона.

  Едва 27 процента от държавните средства, представляващи субсидия за висшите училища, са за ВУ от региона.  Отчитайки този проблем, ректорите на тази среща са с обща позиция за промяна на модела на финансиране, а именно, че е необходимо да има и ясна държавна политика на развитие.

   Средствата за капиталови ремонти също не са адекватни на реалните нужди на университетите. Така например за Русенския университет тези пари за миналата година са били едва 173 347лева, а само за изграждане на достъпна среда в университета са изразходени над 300000 лева, поясни проф. Пенчева.

   Базовата субсидия за обучението на един студент не е променяна вече близо 6 години и е 693 лева. Трябва да се има обаче предвид, че всъщност при последната промяна тя е редуцирана през 2010 г. от 963 лева, на 693 лева. Само за сравнение- за един ученик държавата отпуска 1400 лева.

   Има необходимост от промяна в нормативната уредба, което която да я направи неадекватна на реалностите на социално-икономическите условия в страната. Класификаторът за длъжности също не отговаря на изискванията на пазара на труда.  Това създава реално проблеми, както на работодателите, така и на випускниците на ВУ.

  Ректорите отчитат тази среща като особено навременна и полезна. Това е начало на създаване на сдружение на ВУ от Северна България, което ще работи за решаване на общите проблеми както на университетите, така и на регионите.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама