Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Най-сетне! Приложена е заповедта за ограничаване на производствената дейност на `Монтюпе` ЕООД

Публикация 16 Nov, 2016 / akcent.bg

Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително

   Експерти на РИОСВ – Русе съвместно с представители на Областната администрация и община Русе днес изпълниха разпоредителната част на заповедта за налагане на принудителна административна мярка на „Монтюпе“ ЕООД. Извършено е пломбиране на инсталациите за каруселно леене на алуминий – Карусел № 7 и Карусел № 8, като е блокирано управлението на  роботите за дозиране и леене на течен метал.

  За извършените действия е съставен констативен протокол, връчен на ръководството. В срок до 25 ноември операторът следва да изпълни втората разпоредителна част от заповедта, като постави плътна преграда между производствени халета № 2 и № 3. 

   Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространение на интензивно миришещи вещества извън площадката.

  По рано тази сутрин на площадката на завода е "проведено" учение, което е възпрепятствало връчването на въпросната Заповед от екоинсректорите и служители на Община Русе.

Заедно с екоинспекторите пред завода пристигнаха полицейски патрул, както и допълнителни служители на охранителната фирма, която обслужва завода, пише БГНЕС.  Броени минути след като се появиха контролните органи, изведнъж десетки работници започнаха да излизат навън, а след това се включи и сирена. Оказа се, че точно в този момент започва провеждането на противопожарно учение, което съвпада с часа за затваряне на производството.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама