Днес е : Събота, 4 Февруари 2023

Въпреки стимулите студентите в търсени от бизнеса специалности намаляват

Публикация 31 Oct, 2016 / Силвия Георгиева

Бонусите на кабинета за направления като математика, физика и животновъдство не дават резултат

   Приемът на студенти във важни за българската икономика специалности като математика, физически и химически науки, животновъдство и др. се срива в сравнение с миналата година, въпреки че повечето от тях бяха обявени за приоритетни. Стимулиращите мерки на кабинета за определени професионални направления като математиката пък откровено се провалят. Това показват данните за реалното изпълнение на одобрения от правителството план-прием в държавните висши училища у нас за академичната 2016/2017 г., предоставени от просветното министерство на "Сега".

   Изключително важно направление като физически науки например е загубило половината си студенти. Ако през 2015 г. в него общо във всички държавни вузове у нас са учили 309 студенти, което е било 68% реализиран прием, то през 2016 г. кандидат-висшистите по физически науки се стопяват до 180 души, или 58% изпълнение на отпуснатите бройки (и то, при положение че отпуснатият план-прием е двойно по-нисък). Драстичен е сривът и при друго значимо направление, обявено отново за приоритетно - транспорт, корабоплаване и авиация. Тук тази година ще учат само 815 души, което е едва 55% изпълнение на одобрените бройки. Миналата година приетите в това направление са били 1405 души, или 84% изпълнение.

   Нисък е бил интересът и към животновъдството - 72% реализиран прием за 2016 г. (161 приети студенти) срещу 94% изпълнение през 2015 г. (212 приети студенти), както и към горското стопанство - 77% изпълнение през 2016 г. (279 души) срещу 91% (329 души) през м.г. Металургията също губи бройки - тази година приетите студенти са 57 (60% изпълнение), докато м.г. те са били 61. Макар и малко, намаление има и при студентите по педагогика - за разлика от миналата година, когато у нас кандидат-учителите са били 2670 души, или 99% реализиран прием, през тази година те са 2666 души, или 96% прием.

  Данните показват спад и на студентите по математика. Тази специалност получава от държавата по-висока субсидия - през 2016/2017 г. вузовете получават бонус от бюджета в размер на 2000 лв. за всеки студент, приет над миналогодишната им бройка. От 171 души през м.г. обаче кандидат-математиците у нас се топят до 157 души, т.е. спадът в процентно съотношение е от 59% на 52%. Мерките на кабинета, изглежда, са проработили за другото направление, за което също вузовете могат да получат по 2000 лв. за привлечен студент - комуникационна и компютърна техника. Тук намалението на реализирания прием е от 91% на 88%, но реално броят на студентите се увеличава от 2381 на 2540, т.е. държавата ще трябва да даде по 2000 лв. за 159 младежи от това направление. Увеличение има и при третото направление с подобен бонус - информатика и компютърни науки, в което тази година ще учат близо 2000 студенти при 1733-ма през м.г.

   Сред приоритетните направления, които са успели да привлекат повече студенти от м.г., се открояват тези от областта на изкуствата - музикално и танцово изкуство, театрално и филмово изкуство, изобразително изкуство и теория на изкуствата. По-висок е процентът на реализирания прием в направленията медицина, фармация, филология, енергетика и др., макар че при доста от тях реалният брой на студентите намалява в сравнение с м.г. - както поради намаления план-прием, така и заради по-малкото кандидат-студенти у нас като цяло. Ако през 2015 г. у нас са били приети близо 50 хил. студенти, то година по-късно те се стопяват до 42 758 души.

   Любопитно е, че при икономиката процентът на изпълнение на приема се увеличава от 86% на 93%. Реално обаче тук ще учат малко над 7385 души при 9824 души през м.г. Спад има и при другата специалност с насищане на кадри - администрация на управление - от 3244 студенти през м.г. на 2208 студенти през т.г.

           ОТЛИЧНИЦИ

  С изцяло реализиран прием могат да се похвалят 7 висши училища у нас. Медицинските университети в Плевен и Варна, Минно-геоложкият университет, НСА, НХА, УНСС и УниБИТ са сред отличниците, които са успели да привлекат толкова студенти, колкото им е отпуснала държавата. Вузове с реализиран прием, близък до 100%, са още МУ-София, МУ-Пловдив, НАТФИЗ, НМА, ТУ-Габрово и др. Софийският университет е приел 5335 студенти, или близо 84% изпълнение, при 5868 студенти през м.г. (85% изпълнение). Най-назад в класацията с най-ниски проценти изпълнение на приема са Висшето строително училище "Л. Каравелов" (55%), Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" (67%), УАСГ (67%), ХТМУ (63%), Стопанската академия (72%) и др.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама