Днес е : Понеделник, 27 Юни 2022

Паркът на младежта, учебни заведения и инфраструктурни обекти с европейска и национална финансова подкрепа

Публикация 14 Oct, 2016 / Румен НИКОЛАЕВ

…..продължение

Интервю на Румен Николаев със зам. кмета "Европейско развитие" Страхил Карапчански- част III. 

  -  По проекта за Крайбрежната зона са предвидени общо 17 млн. лева. Какви са планираните средства за  отделните етапи и елементи?

  За рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по Крайбрежната зона бюджетът е 6 100 000 лева без ДДС. Бюджетът за рехабилитация на четирите улици – „Славянска“, Духовно възраждане“, „Баба Тонка“ и Райко Даскалов“  е 4 746 лв. без ДДС. Булевард „Придунавски“ е обособен отделно по програма „Градски транспорт“, като  стойността на проекта е 9 млн. лева без ДДС.

  -  Стана въпрос за Парка на младежта, каква е финансовата равносметка тук?

  Друг много важен компонент от направление „Градска среда“ е Парка на младежта. За там Община Русе кандидатства  за реконструкция и паркоустрояване с проект за 2 630 000 лева без ДДС.

   Вече са изготвени са апликационните форми за тези проекти. Предстои всеки момент да бъдат обявени процедурите и да се използва есенно- зимния период за избор на изпълнител. Ако има обжалване, и то да приключи до пролетта.

  Ще напомня, че в линейния график сме заложили до 2018 година тези обекти да бъдат приключени.

   По направление „Интегриран градски транспорт“ успоредно с бул. „Придунавски“ е предвиден ремонт на подлеза при Математическата гимназия „Баба Тонка“, изграждане на нов пешеходен надлез над бул. „България“, като по този начин се подобри пешеходната връзка между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“, при ул. „Кадин мост“.

Ще продължи надграждане на вече приключилия проект „Рехабилитация и благоустрояване“ на улиците „Чипровци“ и „Шипка“, като бъде направено ново кръгово кръстовище и така да бъде подобрена транспортната връзка на Центъра с кварталите.

   По направление „Образователна инфраструктура“ са заложени също така важни обекти- две емблематични за града училища- Математическата гимназия и училище „Христо Ботев“. Предвидено е извършване на основен ремонт както на сградите, така също и на училищните дворове- изграждане на нови, модерни спортни съоръжения. Средства по мярка „Енергийна ефективност“ са предвидени и за три детски градини- „Пинокио 1“, „Пинокио 2“ и „Русалка 2“, изграждане на съвременни детски площадки.

   -  Как точно са избрани тези образователни заведения, на какъв принцип?

Изборът на точно тези детски градини е обусловен от факта, че по ОП „Региони в разтеж“ се финансират обекти, попадащи в зоните за целенасочено въздействие и именно за тях успяхме да докажем необходимост от европейско финансиране.

   Отделно от тях, има още един списък с училища, ясли и детски градини, около 20 на брой, за които също подготвяме проекти и ще кандидатстваме те да бъдат ремонтирани и санирани по линия на Националния доверителен екофонд….

 Русе е след общините- отличници. Имаме три много добри отчетени проекти- това са детските градини „Незабравка“, „Чучулига“ и „Радост“. В момента има одобрение за още 4 обекта- училището и детската градина в Мартен, Средношколското общежитие, Центъра за работа с деца.

   Подготовка се извършва за още 17 обекта- в целия град, в кварталите, в малките населени места и се надяваме до 2019 г. максимална част от тези обекти да бъдат защитени и да получат национално финансиране от Фонда.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама