Днес е : Вторник, 14 Юли 2020

РИОСВ: В пункт `Монтюпе` през целия период на пробонабиране се е усещала неприятна миризма

Публикация 13 Oct, 2016 / akcent.bg

Извършените измервания и анализ са показали наличие на производни на бензина, което потвърждават и резултатите от измерванията на 24-25 септември 2016 г. Освен тях при измерването са открити следи от фенол и амини.

    Изпълнителна агенцията по околна среда (ИАОС) предостави на РИОСВ-Русе резултати от проведените допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе през месец септември. Измерванията са разпоредени от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева във връзка с постъпилите множество сигнали за неприятни миризми и писмо на общината за искане на допълнителна станция за мониторинг на въздуха.

      През периода 12 – 17 септември в два пункта кв. „Здравец-Изток“ и района на Индустриална зона–Русе в часовите интервали от 20:00 до 23:00 ч. и от 04:00 до 07:00 ч. са проведени измервания за наличието на фенол в атмосферния въздух. Съгласно предоставените протоколи за изпитване, концентрацията на фенол в атмосферния въздух е под 0,008 mg/m3, което е под пределно допустимата норма за едночасова стойност от 0,02 mg/m3 съгласно специализираната наредба.

      През периода 25 - 28 септември в рамките на три денонощия  екип на Изпълнителната агенция по околна среда е извършил измервания с преносим газхроматограф в  районите с най-много регистрирани сигнали - кв. „Възраждане“, „Здравец Изток“, около площадката на „Монтюпе“ и местността „Левента“ като контролен пункт. В пунктовете „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и местността „Левента“ не е установено наличие на необичайни летливи органични газови съединения.

    В пункт „Монтюпе“ ЕООД през целия период на пробонабиране се е усещала неприятна миризма. Извършените измервания и анализ са показали  наличие на производни на бензена (етилметилбензен, триметилбензен и метилпропилбензен), което потвърдиха и резултатите от измерванията на  24-25 септември 2016 г. Освен тези показатели при  измерването са открити следи от фенол и амини. Предстоят количествени измервания на определени показатели.

   Данните от автоматичните системи за контрол на качеството на атмосферния въздух от кв. „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и допълнителната станция по бул. „България“ в Русе не показват отклонения от нормите на следените показатели. Регистрирани са единични незначителни превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ 10).

   Справките за качество на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама