Днес е : Четвъртък, 13 Август 2020

Мобилна автоматична станция ще измерва качеството на атмосферния въздух в Русе

Публикация 27 Sep, 2016 / akcent.bg

Основните показатели, които специализираната техника измерва, са озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, както и неметанови и метанови въглеводороди

   На 26.09.2016г. в деловодството на Община Русе постъпи писмо от Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, в което се посочва, че по настояване на кмета на Община Русе Пламен Стоилов е осигурена мобилна автоматична станция от гр. Варна, която започва измервания на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Русе.

  Основните показатели, които специализираната техника измерва, са озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, както и неметанови и метанови въглеводороди.

  “Въз основа на получените резултати ще се предприемат допълнителни количествени измервания за определяне на идентифицираните замърсители”, отбелязва още министър Василева в своето писмо.

  Бързата реакция и поетите конкретни ангажименти от страна на Министерството на околната среда и водите са следствие от инициираната от кмета Пламен Стоилов работна среща на 17.09.2016 г., в рамките на която той призова всички институции, имащи отношение към този така важен и чувствителен за русенци въпрос, за обединяване на усилията им в посока ефективно и устойчиво решаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух в гр. Русе.

Коментари

Свързани новини

    Реклама

    Реклама