Днес е : Петък, 3 Юли 2020

Зам.-министър Даниела Везиева в Русе: Проектите по НИФ ще завършват с внедрен прототип в производството

Публикация 09 Sep, 2016 / akcent.bg

   Стартиращи компании вече ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти от Националния иновационен фонд /НИФ/, чрез него ще стимулираме предприемачеството. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри информационен ден в Русе, на който бяха представени условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на НИФ, който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/. /на снимката днес/ Везиева изтъкна, че проектите, които се финансират от НИФ, ще трябва да приключват с прототип, който да бъде внедрен в производството. „Това е една от най-важните промени в правилата за финансиране на проекти със средства от Фонда“, допълни тя.


   Зам.-министър Везиева посочи, че средствата за 2016г. по НИФ ще бъдат в размер на 5 млн. лева. „Идеята на тези средства е да подпомогнем бизнеса и да насърчим научно-развойната и иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните организации. Ще финансираме научно-изследователска и експериментална дейност, а иновацията в проекта може да е в продукт или услуга, като целта е тя да влезне в употреба в бизнеса“, обясни зам.-министърът на икономиката.


   Везиева поясни, че след като се изработи прототипът, проектът ще може да кандидатства за финансиране и по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", за да бъде вложен в производството.


   По думите й финансирането на проектите чрез Фонда е свързанo с утвърдените нови правила, според които кандидатстването става чрез тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/, която обединява всички финансови инструменти свързани с иновационните процеси и с високата добавена стойност. „Четири са тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти. Това са мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии“, поясни Везиева.


   Зам.-министърът на икономиката посочи , че вече има възможност за подаване на проекти електронно. „Създали сме обективни и прозрачни правила, очакваме много и изцяло насочени към бизнеса проекти. Предложения могат да подават всички дружества, регистрирани по Търговския закон.“, каза още тя.


  Тя допълни, че от 36 месеца вече максималният срок за изпълнение на проектите ще бъде 18 месеца, а приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама