Днес е : Четвъртък, 22 Октомври 2020

Едни 163 лева ни остават като приспаднем разходите си

Публикация 15 Aug, 2016 / Веселина Йорданова/dnes.bg

Снимка:Булфото

   1 239 лв. е общият доход средно на човек в домакинство през второто тримесечие на 2016 г. Той нараства с 3% спрямо същото тримесечие на 2015 година, по данни на НСИ.

   С най-висок дял в общия доход са доходите от работна заплата (54.8%), следвани от приходите от пенсии (29.3%), от самостоятелна заетост (6.0%) и от социални обезщетения и помощи (3.7%).

   Общият разход средно на лице от домакинство е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

   Най-много харчим за храна - 33.2% от доходите си, после за жилище (16.6%) и за транспорт и съобщения (11.3%).

   Потреблението на основни хранителни продукти не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.

   Увеличава се потреблението на кисело мляко - от 6.8 на 7.5 кг средно на човек, и на яйца - от 36 на 38 броя. С 0.6 л намалява потреблението на прясно мляко - от 5.0 на 4.4 литра. Без промяна е потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци и олио.

   В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходът от работна заплата нараства от 673 на 679 лв. (с 0.8%).

   Доходът от самостоятелна заетост намалява от 84 на 74 лв. (с 12.3%), доходите от пенсии нарастват от 320 на 363 лв. (с 13.2%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 44 на 45 лв. (с 1.8%).

   Делът на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

   Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 369 на 357 лв. (с 3.1%) в сравнение с второто тримесечие на миналата година.

   Харчовете за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 182 на 178 лв. (с 1.7%).

   По-ниски са и разходите за транспорт и съобщения - от 125 на 122 лв. (с 2.9%) и за облекло и обувки - от 37 на 36 лв. (с 2.7%).

   Разходите за здравеопазване се увеличават от 55 на 63 лв. (с 14.3%), а тези за алкохолни напитки и цигари остават без промяна - 51 лева.

239 лв. е общият доход средно на човек в домакинство през второто тримесечие на 2016 г. Той нараства с 3% спрямо същото тримесечие на 2015 година, по данни на НСИ.

С най-висок дял в общия доход са доходите от работна заплата (54.8%), следвани от приходите от пенсии (29.3%), от самостоятелна заетост (6.0%) и от социални обезщетения и помощи (3.7%).

Общият разход средно на лице от домакинство е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Най-много харчим за храна - 33.2% от доходите си, после за жилище (16.6%) и за транспорт и съобщения (11.3%).

Потреблението на основни хранителни продукти не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Увеличава се потреблението на кисело мляко - от 6.8 на 7.5 кг средно на човек, и на яйца - от 36 на 38 броя. С 0.6 л намалява потреблението на прясно мляко - от 5.0 на 4.4 литра. Без промяна е потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци и олио.

В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходът от работна заплата нараства от 673 на 679 лв. (с 0.8%).

Доходът от самостоятелна заетост намалява от 84 на 74 лв. (с 12.3%), доходите от пенсии нарастват от 320 на 363 лв. (с 13.2%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 44 на 45 лв. (с 1.8%).

Делът на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 369 на 357 лв. (с 3.1%) в сравнение с второто тримесечие на миналата година.

Харчовете за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 182 на 178 лв. (с 1.7%).

По-ниски са и разходите за транспорт и съобщения - от 125 на 122 лв. (с 2.9%) и за облекло и обувки - от 37 на 36 лв. (с 2.7%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 55 на 63 лв. (с 14.3%), а тези за алкохолни напитки и цигари остават без промяна - 51 лева.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/08/15/edni-163-leva-ni-ostavat-kato-prispadnem-razhodite-si.312404
 
 
ж
239 лв. е общият доход средно на човек в домакинство през второто тримесечие на 2016 г. Той нараства с 3% спрямо същото тримесечие на 2015 година, по данни на НСИ.

С най-висок дял в общия доход са доходите от работна заплата (54.8%), следвани от приходите от пенсии (29.3%), от самостоятелна заетост (6.0%) и от социални обезщетения и помощи (3.7%).

Общият разход средно на лице от домакинство е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Най-много харчим за храна - 33.2% от доходите си, после за жилище (16.6%) и за транспорт и съобщения (11.3%).

Потреблението на основни хранителни продукти не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Увеличава се потреблението на кисело мляко - от 6.8 на 7.5 кг средно на човек, и на яйца - от 36 на 38 броя. С 0.6 л намалява потреблението на прясно мляко - от 5.0 на 4.4 литра. Без промяна е потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци и олио.

В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходът от работна заплата нараства от 673 на 679 лв. (с 0.8%).

Доходът от самостоятелна заетост намалява от 84 на 74 лв. (с 12.3%), доходите от пенсии нарастват от 320 на 363 лв. (с 13.2%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 44 на 45 лв. (с 1.8%).

Делът на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 369 на 357 лв. (с 3.1%) в сравнение с второто тримесечие на миналата година.

Харчовете за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 182 на 178 лв. (с 1.7%).

По-ниски са и разходите за транспорт и съобщения - от 125 на 122 лв. (с 2.9%) и за облекло и обувки - от 37 на 36 лв. (с 2.7%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 55 на 63 лв. (с 14.3%), а тези за алкохолни напитки и цигари остават без промяна - 51 лева.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/08/15/edni-163-leva-ni-ostavat-kato-prispadnem-razhodite-si.312404
 

Коментари

Свързани новини

    Още Новини

    Реклама

    Реклама