Днес е : Сряда, 12 Август 2020

Средната заплата стигна 936 лв. през юни

Публикация 10 Aug, 2016 / akcent.bg

Наетите на трудов договор и държавните служители са с 46 100 души или с 2% повече в сравнение с година по-рано

  Средната брутна заплата у нас е достигнала 936 лв. през юни 2016 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Това е лек спад в сравнение с априлския рекорд от 962 лв.

  За сравнение през юни 2015 г. средната заплата беше 868 лв.

  През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 946 лв., сочат още данните на статистиката. Спрямо същия период на предходната година възнаграждението в обществения сектор нараства с 6.3%, а в частния - с 8.1%.

Най-добре платените сфери през второто тримесечие на 2016 г. са по традиция ИТ секторът и телекомуникациите (2 158 лв.), финансите и застраховането (1 764 лв.), енергетиката (1 647 лв.).

  Най-нископлатените сектори са хотелиерството и ресторантьорството – 594 лв. и административните и спомагателни дейности – 725 лв.

 Спрямо първото тримесечие на 2016 г. нарастването на средната заплата е с 2,6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са финансите и застраховането - със 7,6%, образованието - с 6,6%, и добивната промишленост - с 5,5%.

  В края на юни наетите на трудов договор и държавните служители са с 46 100 души или с 2% повече в сравнение с година по-рано, сочат още данните на НСИ.

  Най-много нови договори са регистрирани в преработващата промишленост – 10 900, следвана от търговията и ремонтът на автомобили – 8 400. В процентно изражение увеличението е най-значително при административните и спомагателните дейности – 8,0%, и в селското стопанство – 7,4%.

  Най-голямо намаление на работници в края на юни 2016 г. спрямо 30 юни 2015 г. както в абсолютно изражение, така и в процентно отношение се регистрира в строителството - с 8 000 и с 6.2%.

  Спрямо месец март 2016 г. наетите са се увеличили със 76 500 души или 3,4%, като достигат 2,36 милиона души.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама