Днес е : Вторник, 2 Март 2021

Запечатаха служебния архив на нотариус в Русе

Публикация 31 May, 2016 / akcent.bg

Развило се дисциплинарно производство и наложено дисциплинарно наказание е наложило тази мярка на Районния съд

 

В изпълнение на  разпореждане на Председателя на Районен съд – Русе на 30.05.2016 г. беше запечатан служебния архив на нотариус С.В., вписан в регистъра на Нотариалната камара под № …...

До запечатването на архива се стигна след развило се дисциплинарно производство и наложено дисциплинарно наказание. Въз основа на извършена проверка на нотариус В., с решение на Съвета на Нотариусите на НКРБ е било образувано дисциплинарно дело № 5/2015 г., за това, че нотариусът е допуснал негов помощник-нотариус да извърши нотариални удостоверявания, без да има правомощия.  

С Решение № 38/19.05.2016 г., постановено по гр.дело № 5152/2016 г., Върховният касационен съд на Република България е потвърдил наложеното на нотариуса дисциплинарно наказание „лишаване от правоспособност за срок от една година“, считано от 19.05.2016 г.

На основание чл.22 ал.7 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, за извършените действия Председателят на Районен съд – Русе уведоми своевременно Съвета на нотариусите.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама