Днес е : Понеделник, 27 Юни 2022

По-малко желаещи за ново строителство през второто тримесечие на 2015 г. в Русе

Публикация 09 May, 2016 / akcent.bg

Спрямо 2015 г. ръстът на издадените разрешителни за нови сгради е 142.9 на сто

През първото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради със 74 жилища в тях и 9 503 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 48 други сгради с 12 543 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава намаление на броя на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради с 22.7%, а на разгънатата им застроена площ - с 4.4%, но същевременно броят на жилищата нараства с 21.3%. Регистрирано е увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 6.7%, докато общата им застроена площ намалява с 28.5%.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 142.9%, жилищата в тях - с близо 10 пъти, а разгънатата им застроена площ също бележи значителен ръст с малко над 7 пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличава със 77.8%, а тяхната РЗП - с 2.1%.

 

Най-голям е броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в община Русе, като делът им в общия брой на областта достига 70.6%, делът на жилищата в тях формира 93.2%, а този на разгънатата им застроена площ е 89.2%.

 

През първото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 52 жилища в тях и 9 658 кв.м РЗП, както и на 19 други сгради с 21 610 кв. м РЗП. Броят на започнатото строителство на жилищни сгради се запазва спрямо предходното тримесечие, докато броят на жилищата в тях нараства с 33.3 %, а тяхната разгъната застроена площ - със 73.0 %. Започнатите други сгради са повече с 11.8%, а тяхната разгъната застроена площ - с 67.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. стартиралото строителство на други сгради нараства с 90.0%, като тяхната обща застроена площ бележи ръст с 698.0%.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама