Днес е : Събота, 11 Юли 2020

Център за настаняване от семеен тип подкрепя хора с психически проблеми

Публикация 26 May, 2015 / akcent.bg

В конферентната зала на хотел „Рига“ се състоя днес заключителна конференция в рамките на проект: “Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Проектът стартира на 01.08.2013 г.

  На събитието присъства зам.-кметът Иван Григоров, който определи проектът като изключително успешен. Той заяви, че Община Русе продължава да подкрепя всички дейности, които са свързани с обгрижването на хората с увреждания и пожела на всички повече успехи в тази дейност.

    Центърът за настаняване от семеен тип и Наблюдаваното жилище e насочен към  хората с психични разстройства, техните индивидуални потребности и предотвратяване на  тяхната институционализация. Проектът  гарантира правото на живот в общността на пълнолетни лица с психически разстройства.

    Професионалната помощ дава възможност на потребителите да заемат достойно място в семейството си, на работното място и в обществото с всичките произтичащи от това права и задължения, които всеки човек счита за нещо напълно естествено.

    Проектът допринася за изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., което  има за цел подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.

     Общата  цел на проекта бе  да се окаже  подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги,  да се насърчи  социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.

    Специфични цели са разкриване на нови форми на социални услуги в общността за лица с психични разстройства; налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация; привличане на общественото внимание и повишаване информираността на гражданите и заинтересованите страни върху проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане принципите на социалната икономика.

    В резултат на придобитите умения за самостоятелен живот, хората с психични заболявания могат да поемат част от задълженията в разкритите социални услуги, а в най-добрите случаи и връщане в семейна среда.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама