Четвъртък, 29 Февруари 2024

СОУ “Васил Левски” Русе с два международни проекта по програма „Учене през целия живот”

Публикация   15:06     23 Ноемв, 2010 /     akcent.bg   /     729

През следващите две години училището ще работи по два международни проекта - “Разпознаване на състоянието дислексия и подкрепа в предучилищна възраст. Dyscovering III” и „В търсене на етносни съкровища”

 

 


 

 

 

    Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

     Първият проект на СОУ „Васил Левски” -  “Разпознаване на състоянието дислексия и подкрепа в предучилищна възраст. Dyscovering IIIсе осъществява съвместно с Първи национален център по дислексия и Българска асоциация по дислексия – Русе.

     Специфичното обучително затруднение, наречено дислексия, засяга способността да се чете, пише  и смята, краткотрайната памет, припомняне на думи и изрази и пространствено-времеви затруднения.

     Този проблем  засяга според Европейската Асоциация по дислексия 10% от учениците в Европа и не е последствие от сетивни нарушения, социокултурни или психологически проблеми. Ако не бъде открит и не бъдат взети мерки в детска възраст, хората с дислексия могат да срещнат сериозни затруднения  при обучението си.

Това, от своя страна, води до антисоциално и агресивно поведение и може да бъде причина за отстраняване от училище.

     СОУ „Васил Левски”, заедно с училища от Италия, Швеция, Кипър, Турция, Словения и Румъния, ще  работи върху разработването на програма, целяща  да подготви детето със симптоматика на дислексия за  преминаването му към новата учебната среда чрез споделяне и обобщаване на  алтернативни педагогически  практики. Проектът предвижда да  се разработят индивидуална програма за подкрепа  със сведения за детето и неговите потребности, наръчници за учители и родители.     

     Работата по проекта стартира на първата партньорска среща в град Рим, Италия. По време на срещата се съпоставиха различните методи на диагностика и се обсъдиха ръководствата за родители и учители. Училището домакин показа интересни педагогически решения за работа с деца от 3 до 7 години с цел превенция на бъдещи обучителни затруднения.

     СОУ “В. Левски” Русе съвместно с Първи национален център по дислексия и Българска асоциация по дислексия – Русе  вече подготвят ръководството за родители и са въвели в ежедневното обучение на  децата от предучилищна възраст интересни и занимателни  дейности и игри.

      Вторият проект, по който работи „СОУ „Васил Левски”, -  В търсене на етносни съкровища е с партньори: Румъния, Италия, Литва, Полша, Турция.

      Този проект търси етносни съкровища  като обичаи, които всяка страна има на религиозна тематика –Коледа, Великден, Рамадан, моменти от човешкия живот -  като раждане,сватби,погребения, и има за цел да ги сравни.

     Дейностите по проекта стартираха по време на работната среща в град Байа Маре, Румъния. Ученици от СОУ „Васил Левски”, заедно с домакините и ученици от другите партньорски училища, с интерес научиха стара техника за изработване на хартиени апликации, “пренесоха” се години назад във времето при посещението си в етнографския комплекс от стари къщи. Тези къщи са уникални с това, че  могат да се разглобяват и пренасят на друго място.

    Учителите от шестте държави се запознаха с румънската образователна система, организацията на дейността на училището и заниманията на децата извън учебно време. Участниците в проекта, въпреки че са от различни етноси и религии, се чувстваха близки, без бариери помежду си.

     Като краен продукт ще се издаде брошура, която ще съдържа събрана информация за обичаите и традициите, речник и готварски рецепти. Предстои организирането на изложба и фотоалбум, изработването и издаването на детска книжка за оцветяване с картинки по темата и игра с карти. Всичко това ще бъде изработено от самите ученици.

Продуктите и резултатите ще бъдат споделени с висши институти, така че да са от полза на учителите.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha