Днес е : Събота, 6 Юни 2020

ИПИ: Русе със сребро като бизнесклимат по отношение антикорупционни практики

Публикация 15 Apr, 2011 / akcent.bg


 

 

Град Русе е на второ място в България по добри условия за правене на бизнес според изследване на Института за пазарна икономика "Местни условия за правене на бизнес 2011". Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва 28-те области в България. Трите основни изследвани области „Данъци и такси”, „Администрация” и „Икономическа активност” са оценени чрез десет индикатора: 1) местни данъци 2) местни такси 3) електронно управление 4) разрешително за строеж 5) регистър на собствеността 6) възприятие за корупция 7) заетост 8) работна заплата 9) образование на заетите и 10) чужди инвестиции.

Въпреки че няма нито едно първо място, по седем от десетте индикатора Русе е в челната десятка. Най-добър е резултатът по индикатора „възприятие за корупция в местната власт” (2-ро място), където бизнесът оценява високо антикорупционните инициативи и инструменти за сигнализиране на корупционни практики, както и възпрепятстването на конфликта на интереси и прозрачността на процедурите за обществени поръчки. При местните такси Русе се класира на 4-то място, поддържайки по-ниски от средните за страната нива.

Изследването на Института за пазарна икономика прави опит да открои тези различия – не толкова, за да се класират  градовете, колкото за да се посочат добрите примери и да се провокира плодотворно състезание между отделните общини, което да води до по-добри условия за правене на бизнес във всяка една от тях. Класацията е подходящ източник на добри идеи и практики, които всяка община, стремяща се към подобряване на условията за правене на бизнес, може да използва с лекота.

Важно е да се отбележи, че с този индекс не се изследва качеството на живот или богатството на хората, нито къде бизнесът печели най-много. Индекс „Местни условия за правене на бизнес 2011” позволява да намерим къде са най-добрите условия за правене на бизнес в България и най-вече тези условия, които зависят и са в правомощията на местната власт.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама