Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Асоциация Еврорегион Данубиус отчете дейността си за 2010 г.

Публикация 31 Mar, 2011 / akcent.bg


 

Асоциация Еврорегион Данубиус проведе Общото годишно събрание днес в Русе: На форума  присъстваха зам.областният управител Иван Григоров, председателят на Окръжен съвет Гюргево Думитру Беяну, кметове на общини, представители на НПО и бизнеса от Русенска област и Гюргевски окръг - членове на организацията.

 

Като динамична и многообразна бе определена  дейността на Еврорегиона през миналата година, насочена в 4 основни направления:

-         Подпомагане и съдействие на централните и местни власти при реализиране на Европейската рамкова конвенция за ТГС между териториалните общности и власти, както при търсене на решения за общи трансгранични проблеми от двете страни на границата;

-         Подпомагане на ТГС в областта на бизнеса;

-         ТГС в областта на образованието и културата;

-         Проекти

 

Обсъдени бяха приоритетите за работа през 2011г.. Подчертано бе изключителното значение за Еврорегион Русе – Гюргево, изпълнението на вече одобрените проекти по Програма ТГС Румъния – България 2007 – 2013 г., както и тези, в процедура на одобрение.

 

На ротационен принцип Думитру Беяну поема председателството на Сдружението за 2011г. от Веселин Додев,  директор Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/  в  Областна администрация Русе, който остава зам.председател.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама