Четвъртък, 7 Декември 2023

8476 декларации по ЗКПО са подадени до днес в офиса на НАП

Публикация   17:10     31 Март, 2011 /     akcent.bg   /     334

Почти 50% от декларациите в Русе - по интернет

 

    Днес - в последния ден за деклариране на доходите и плащане на данъка по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в офиса на НАП в Русе от сутринта до обяд са приети 304 декларации. Общо получените от началото на годината са 8 476   декларации, от които 4 053 по интернет – почти 50 %. По електронен път фирмите могат да подават декларациите си и през нощта до 24 часа, което е допълнително облекчение за неуспелите да изпълнят досега данъчното си задължение. Ако декларациите са изпратени като пощенска пратка с обратна разписка, то пликовете трябва да имат клеймо с дата 31 март.

           По Закона за корпоративното подоходно облагане юридическите лица трябва да подадат, не само годишните си данъчни декларации, но и своя годишен финансов отчет. Фирмите, които не са извършвали дейност през 2010 г., също са задължени да подадат годишна декларация.

       За неподадена декларация санкцията е от 500 до 3 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 до 6 000 лв. С отделна глоба от 200 до 1 000 лв. се наказват и управител, ликвидатор или синдик, който е допуснал да не се подаде декларацията - ако пък му е  за втори път, глобата е от 400 до 2 000 лв.

         През 2010 г. приходните инспектори в офиса на НАП в Русе извършиха щателна проверка на юридическите лица в региона, които са длъжни да подават тези документи и на 169 от тях бяха съставени актове за установено административно нарушение, защото не са направили това в срок. 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha