Четвъртък, 28 Септември 2023

Проект „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех”

Проект  „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех”
Публикация   16:31     24 Фев, 2011 /     akcent.bg   /     354

Пътната обстановка на електронни табла край Дунав

 

              Днес в Русе бе представен проекта „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех” (MIS CODE 2), по който съвместно работят Областна администрация – Русе,  Окръжен съвет – Гюргево и Русенският университет „Ангел Кънчев”. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. и е с продължителност 18 месеца.

              Общата финансова стойност на проекта е 1 444 203,60 евро, като 84% от финансирането се осигурява от Европейски фонд за регионално развитие, 13% е съфинансиране от Държавния бюджет и 3% собствено участие на бенефициента.

              Бюджетите, предвидени за осъществяването на дейностите,       координирани от     отделните институции в рамките на проектния консорциум, се разпределят, както следва:

                                 Окръжен съвет – Гюргево: 1 098 038,60 евро;

                                 Областна администрация – Русе: 296 352 евро;

                                   Русенски университет “Ангел Кънчев: 49 813 евро.

 

            В рамките на проекта, под координацията на Областна администрация – Русе, ще бъде осъществено общо проучване за пътната и комуникационната мрежа от трансграничния регион Гюргево – Русе, включващо два основни компонента:

            -   Инфраструктурен анализ относно интегрираната информационна система за управлението на трафик контрола;

           -    Анализ на потенциалните характеристики на отделните елементи на системата.

           Основните цели на проекта са: да съхрани живота и здравето на пътуващите по международния път Е-85, да оптимизира и осъществи контрол на движението на международния трафик и на превозите, да осигури информираност на водачите на МПС за пътната обстановка и да осигури безопасност на движението и ефективно управление на транспорта в пътния участък Бяла – Русе – Гюргево – Адунаци Копачени.

                  Сред основните дейности на проекта е създаването на дигитална карта с база данни за всички     пътища в Русенския и Гюргевския регион, както и система за визуализация и наблюдение на пътния трафик по направлението Букурещ-Гюргево-Русе-Бяла. 

Освен за пътната обстановка информационните табла ще съдържат данни от областта на туризма, а също и за природни бедствия, за да може пътуващите да си изберат най-подходящия маршрут.

Дигиталната карта ще бъде достъпна за всички и ще бъде качена на сайт. Информацията на английски език ще се актуализира всеки ден

      Проектът кореспондира с приоритетна ос №1 на програмата: „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион” и в частност с ключови области на интервенция №1 „Подобряване на сухоземните и речните трансгранични транспортни съоръжения” и №2 „Развитие на информационни и комуникационни мрежи и съответните услуги в трансграничната зона”.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha