Понеделник, 25 Септември 2023

Регламентът на Европейския парламент за правата на автобусните пътници ще влезе в сила от 2013 г.

Регламентът на Европейския парламент за правата на автобусните пътници ще влезе в сила от 2013 г.
Публикация   16:29     23 Фев, 2011 /     akcent.bg   /     393

   

           След две години на тежки преговори Европейският парламент и Съветът достигнаха до споразумение по регламент, който да обхваща всички редовни услуги за далечни пътувания с автобус (над 250 км) – национални или трансгранични, който ще влезе в сила от пролетта на 2013 г.

          Съгласно новите правила, при закъснение на заминаването с повече от 90 минути, превозвачът трябва да предложи на пътниците безплатно закуски, храна или напитки. При прекъсване на пътуването, произшествие или закъснение, което налага да се пренощува на място, автобусната компания трябва да поеме и до две нощувки (на стойност до 80 евро на нощ).

         При закъснение от над 2 часа на заминаването, операторите трябва да           предложат пренасочване до крайното местоназначение без допълнително заплащане или възстановяване на цената на билета. Повредени или загубени багажи ще бъдат обезщетявани до 1 200 евро.

Компенсации

          В случай на отмяна или закъснение с повече от 120 минути, както и при дублиране на места, автобусната компания трябва да предложи на пътниците „незабавно“ избор между продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение без допълнително заплащане, или възстановяване на цената на билета. Ако превозвачът не предложи този избор, пътниците имат право на обезщетение в размер на 50% от цената на билета в допълнение към възстановяването на платената сума. Автобусната компания трябва да изплати обезщетението в рамките на един месец след подаване на иска.

        Горепосочените правила няма да важат за случаи, когато автобусните оператори са възпрепятствани да извършат безопасно пътуване поради лоши атмосферни условия или природни бедствия.

Повредени или загубени багажи и обезщетения в случай на злополука

         Повредени или загубени багажи ще бъдат обезщетявани до 1 200 евро, а при повреда на помощни средства като инвалидни колички ще се изплаща пълно обезщетение. В случай на смърт или телесна повреда в резултат на злополука, операторът дължи обезщетение в размер до 220 000 евро (или повече, ако това се предвижда от националното законодателство).

        За да се позволи на по-малките оператори да се приспособят към новите изисквания, Парламентът предостави на държавите членки възможността да освободят някои редовни вътрешни превози или такива, голяма част от които се извършва извън ЕС, от приложението на закона за четири години (с възможност за еднократно продължаване).

Основни права на пътниците и права на пътниците с увреждания

        Регламентът съдържа списък от дванадесет основни права на пътниците, които ще се прилагат за всички редовни пътувания независимо от разстоянието. Те обхващат информацията, която трябва да бъде предоставена преди и по време на пътуването, както и правата и нуждите на хората с увреждания и намалена подвижност. Така те ще имат гарантиран недискриминиращ достъп до транспорт, право на помощ в автогарите и при спиранията, като към това се добавя и безплатен транспорт на специфични помощни средства, като инвалидни колички.

        За да бъдат в състояние да предложат адекватна помощ на пътниците с увреждания, които са заявили това най-малко 36 часа преди тръгването, обслужващият персонал на автобусите трябва да е преминал специално обучение. Когато операторът не е в състояние да предложи адекватна помощ, пътниците с намалена подвижност могат да изберат свой придружител, който да бъде с тях по време на пътуването без заплащане на допълнителни разходи

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha