Днес е : Четвъртък, 15 Ноември 2018

Русе и Дунава

Залесяване по проект „Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор"

В проекта участват 15 партньора и 10 асоциирани организации от 10 от дунавските държави. Общият бюджет е 3 085 412,49 евро

21 October, 2018

Нивото на река Дунав продължава да намалява

Очаква се на 19 октомври 2018 нивото при Русе да спадне с още 4 см и да достигне минус 16 см.

17 October, 2018

Русе все повече се обръща към Дунава с два нови проекта за близо 8 млн. лева

Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места ще се извърши с евросредства

17 September, 2018

Реклама