Днес е : Събота, 6 Юни 2020

Австрийският бизнес потвърди интереса си към България

Публикация 12 Nov, 2010 / Блогът на списание „Българите в Австрия”

Роберт Радославов представи успешни практики за бизнес по Дунава


        Проведеният на 9 ноември 2010  г. във Виена Бизнес форум се оказа едно от малкото събития, които водят до практически ползи за българския бизнес. Организиран от Федралната търговска камара на Австрия и Служба търговско-икономически въпроси, посолство на Р. България, форумът представи пред австрийския бизнес два доста различни, но по своему атрактивни български региона – Русе и Перник.

   В първата част от програмата  бе представяна икономическата ситуация в страната и възможностите за инвестиции в нея. В тази насока бяха презентациите на Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Агенция за Инвестиции, Валери Андреев, изпълнителен директор на “Национална компания Индустриални зони” АД и адвокат Борис Методиев. Управляващият директор на фирма “Рубишипс”, Русе – Роберт Радославов, разгледа значението на река Дунав като важен транспортен коридор и даде практически примери за развитието на успешен бизнес в сферата на товарните превози.        Търговският представител на Австрия за България Михаел Ангерер представи актуалните европейски програми за подпомагане на България. След като очерта приоритетните области за развитие на страната, той подчерта, че до 2013г. за България са предвидени 10 милиарда евро по различни европейски програми.

От изнесените презентации, както и от втъпителните думи на вицепрезидента на Австрийската федерална камара г-н Шенц и посланика на РБългария в Австрия  Ради Найденов, стана ясно, че България продължава да бъде атрактивна дестинация за инвестиции. Политическата и икономическа стабилност, ниските разходи за правене на бизнес, стабилната валута, доброто географско местоположение и стимулите, които държавата дава на чуждестранните инвеститори са сред факторите, които привличат бизнесмените. Вече няколко години по ред Австрия е инвеститор номер едно в България и въпреки очерталия се спад в размера на инвестициите в резултат на икономическта криза от 2009г., интересът към страната остава постоянен.

Досега Австрия инвестираше предимно в големите инфратсруктурни проекти (Strabag), комуникации (МобилТел), електроразпределение (EVN), банки (Райфайзенбанк, Банк Аустрия), докато вече се  забелязва и нова положителна тенденция – нарастващият интерес от страна на по-малки и средни предприятия към българските фирми.  Тя се потвърждава и от думите на  Petra Stifel-Schmitt от Impact Merchandising GMBH, която има интерес към текстилния бизнес. Очевидно първоначалните трудности в комуникацията с България не са я отказали от намерението да инвестира в страната. „От близо една година се опитвам да направя връзка с фирма, занимаваща се текстилна продукция. Свързах се и с Икономическата камара в България. Написах хиляди имейли, обаждах се на толкова телефони, но не получих отговор. Сякаш никой нямаше интерес. Останах много изненадана. Но не се отказах. За мен България е изключително атрактивна за инвестиция, поради качеството на продукцията и подготвените си кадри. За мен е важно също присъствието на все повече австрийски и други чуждестранни фирми в страната. Това ми носи спокойствие, че бизнесклиматът е благоприятен. Очакванията ми за представители от текстилния бранш не се сбъднаха, но благодарение на Валери Цеков, ръководител Служба търговско-икономически въпроси, посолство на Р България успях да получа конкретни имена и фирми, с които може би ще работим заедно за вбъдеще”. Ето как за нея участието в този Бизнес форум се оказа изключително ползотворно.

   Във втората част на Форума бяха представени региони Русе и Перник. Кметът на Русе Божидар Йотов подчерта факта че връзките между Русе и Австрия ни връщат назад във времето, още към началото на 19 век. В днешно време река Дунав е мостът, който свързва бизнеса и спомага за неговото развитие. Подчертавайки важната роля на комуникациите, той отбеляза, че Русе се стреми да изгради ново летище, което ще спомогне и за активирането на връзките с многомилионен Букурещ, който е само на 65 км. от Русе.  Разбира се в една презентация не може да се каже всичко и може би оттам дойде и съжалението на  д-р Отмар Хубер (Othmar Huber) от Института за Дунавския регион и Средна Европа (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) който  сподели, че е очаквал да се запознае с повече програми и фирми от България, занимаващи се с проекти за т.н. Дунавски регион. „Единственно в презентацията на Робърт Радославов се споменава т.н. Donau-Kooperation. – каза той -  Този проект се разработва от Брюксел и е една изключителна възможност за страната ви, а сякаш остана на заден план”.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама