Днес е : Вторник, 25 Февруари 2020

Добре, че е износът…

Публикация 11 Nov, 2010 / Блогът за икономика- Георги Ангелов

През септември индустрията изглежда направи първа малка стъпка към възстановяването (но тъй като данните са предварителни, не е изключено да бъдат ревизирани). Въпреки това, индустрията все още е с над 17% по-ниско ниво от това преди кризата и са необходими многобройни подобни крачки, за да се достигне предкризисното ниво.


Индустриално производство, 2005=100 

Положителното развитие е изцяло благодарение на износа – докато вътрешният пазар продължава да стагнира, износът на стоки е вече по-висок отколкото преди кризата (поне като оборот). Добрата конюнктура на повечето външни пазари, както и гъвкавостта на българските износители са в основата на наблюдаваните развития.


Оборот в индустрията – изменение спрямо 2008 година, %Износът на стоки продължава да расте с високи темпове – 37% на годишна база през септември. През септември 2010 спрямо септември 2008 година (преди кризата) износът е с около 9% по-висок. Подобрението на износа се дължи основно на износа към ЕС, който расте с почти 20%. Износът извън ЕС все още е малко по-нисък спрямо предкризисните нива.


Износ – промяна на годишна базаИзнос – промяна спрямо 2008 година, %


Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама