Осигуровките ни плащат само половината бюджет за пенсии

Осигуровките ни плащат само половината бюджет за пенсии
Публикация   16 Май, 2023   /     akcent.bg   /     369

Разходите на НОИ растат с почти три пъти по-голяма сума от приходите

   Приходите от осигуровки във фондовете на държавното обществено осигуряване покриват едва около 52% от разходите за пенсии и обезщетения. За първите четири месеца на годината в НОИ са постъпили 3,55 млрд. лв., а разходите са 6,79 млрд. лв. Недостигът е покрит с трансфер на 3,3 млрд. лв. от републиканския бюджет. Това показват данни на Националния осигурителен институт за бюджетите на социалноосигурителните фондове, които той администрира.

   Разходите нарастват с почти три пъти по-висока сума от приходите в сравнение с първите четири месеца на 2022 г. - 1,32 млрд. лв. към 521,5 млн. лв. Най-голям дял от тях са разходите за пенсии, които за четири месеца струват 6,052 млрд. лв. Те са с 1,344 млрд. лв. или 28,6% повече спрямо същия период на 2022 г., въпреки че както обикновено пенсионерите намаляват (със 7939 души).

   Средната пенсия с включена великденска добавка за април 2023 г. е 775,89 лв., което е увеличение с 5% спрямо март (37,14 лв.). В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок с 85,35 лв. (12,4 на сто). В тези числа влизат и социалните пенсии, които са значително по-ниски от редовите. Когато се вземат предвид само пенсиите за осигурителен стаж и възраст, средната сума на един пенсионер с включена добавка е 843,36 лв. Това е с 32,34 лв. повече спрямо март (4%). В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок със 103,37 лв. (14,0 на сто).

   При обезщетенията и помощите пък разходите слабо намаляват - те са 685,8 млн. лв., с 4,9 млн. по-малко спрямо същия период на 2022 г. Тук влизат болнични, майчинство и др.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha