Възможно е да са открити доказателства за съзнаването на последните мигове живот непосредствено преди мозъчната смърт. 


Преживяванията, свързани с така наречената „светлина в тунела“ или „преминаването на живота на лента“, се възприемат повече като митове, продукт на духовността и религията, отколкото да се разглеждат като възможни и реални. Въпреки отричането на тези човешки представи от учените, остава въпросът – може ли да има нещо вярно в тях?


Нов научен труд, публикуван в Proceedings of the National Academy of Science документира мозъчната дейност преди смъртта. 

 


Моменти преди последните мигове от живота се наблюдава повишаване на пулса, както и активиране на гама вълните в мозъка, обичайно свързани със съзнанието при хората. Друго доказателство за съзнаване на процеса е активирането на зона в мозъка, която се намира в пресечната точка между темпоралния, теменния и тилния му дял. Тази зона е свързана със сънищата, изменения в съзнанието и зрителни халюцинации при епилепсия. Изследователите твърдят, че преди смъртта не е наблюдаван епилептичен пристъп.


Поради малкото количество налични наблюдения, тези извлечения от изследването не могат да се приемат като заключения относно мозъчната дейност преди смъртта. „Не сме в състояние да правим корелации между наблюдаваните невронни сигнали и преживянането на пациентите в проучването. Въпреки това наблюдаваните резултати определено са вълнуващи и предоставят нова рамка за разбирането ни за скритото съзнание при умиращите хора“, казва д-р Теменужка Михайлова, доцент в Катедрата по неврология. Тя е съдействала в проучването, като е събирала данни от интензивно отделение, които илюстрират мозъчната активност преди смъртта.


Смъртта е естествено събитие и има множество причини. През 2019 г. според Световната здравна организация средната продължителност на живота е 73 години, като водещата причина за смърт е исхемичната болест на сърцето с над 8 милиона жертви. Другите най-значими от посочени причини за смърт са инсулт и хронична обструктивна белодробна болест.


Все още не знаем какво се случва в главата на един човек преди да прекрачи границата между живота и смъртта. При всеки случай контекстът на смъртта и предсмъртните моменти е различен, но тази нова ниша, която задълбочава изучаването на мозъчна активност непосредствено преди смъртта, може да ни даде поглед върху съзнанието, за което знаем толкова малко и което се възприема като мистерия.

 

Референции:
University of Michigan. (2023, May 1)  Evidence of consciousness-like activity in the dying brain. Retrieved 2023, May 2 from https://medicalxpress.com/news/2023-05-evidence-consciousness-like-dying-brain.html
Borijigin, J. (2023, March 27) Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain. Retrieved 2023, May 2 from https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216268120