Четвъртък, 7 Декември 2023

Проф. Ангел Смрикаров е удостоен с доктор хонорис кауза на Русенския университет

Проф. Ангел Смрикаров е удостоен с доктор хонорис кауза на Русенския университет
Публикация   19:27     21 Фев, 2023 /     akcent.bgроф   /     283

   Днес в Русенския университет се проведе церемония по присъждане на почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Русенския университет на проф. д-р инж. Ангел Смрикаров. Решението за удостояването бе взето от Академичния съвет на 15 ноември 2022 год. Мотивировката за него бе следната: Да се даде заслужено признание и оценка на цялостния принос на проф. д-р инж. Ангел Смрикаров за развитието и утвърждаването на катедра Компютърни системи и технологии, факултет Електротехника, електроника и автоматика и Русенския университет „Ангел Кънчев“ в образователното пространство и развитието на иновационните и образователните технологии в национален и световен аспект.

   Ректорът на университета – акад. Христо Белоев, пожела на почетния доктор проф. д-р инж. Ангел Смрикаров здраве, творческо дръзновение и нови върхови постижения в професионалното поприще.

   Деканът на факултет ЕЕА представи почетния доктор пред гостите и още посочи най-ярките приноси в дългогодишната преподавателска и научна дейност на проф. Смрикаров  и изказа благодарността на академичната общност.

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha