Вторник, 26 Септември 2023

През новата 2023-2024 г.: Защитените специалности в училищата в Русенско ще бъдат седем, 20 са с очакван недостиг

През новата 2023-2024 г.: Защитените специалности в училищата в Русенско ще бъдат седем, 20 са с очакван недостиг
Публикация   15:34     13 Фев, 2023 /     akcent.bg   /     278

234 ученици по 14 специалности пък ще учат в дуална форма на обучение. Ще бъдат разкрити 5 нови специалности

   Пет нови специалности са включени в предложението за държавен план-прием в русенско през новата учебна 2023/2024 година. Това стана ясно от днешното заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, което бе водено от областния управител Анатоли Станев и началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева.  Според Станев е необходимо да се постави акцент върху това специалностите в сферата на професионалното образование да бъдат достатъчно атрактивни за учениците и същевременно да отговарят на нуждите на бизнеса.

   Четири от новите специалности ще са в Русе, като в тях се предвижда да се обучават 65 ученици. Става дума за „Компютърни мрежи“ в Професионалната гимназия по електроника и електротехника; „Художествена тъкан“ в Професионалната гимназия по облекло; „Промишлена електроника“ в Професионалната гимназия по транспорт и „Пространствен дизайн“ в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. 26 ученици се очаква да учат за първи път и в специалност „Говедовъдство“, която ще бъде разкрита в Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили. Така общият брой на учениците, обучаващи се в нови специалности в региона се очаква да достигне 91.

    Защитените специалности ще бъдат седем, като в тях ще се обучават 143 ученици. Напълно очаквано в списъка попадат „Минна електромеханика“,  „Говедовъдство“, „Художествена дърворезба“, „Художествена тъкан“, „Корабоводене-речно“, „Корабни машини и механизми“, както и „Локомотиви и вагони“. Други 20 специалности са с очакван недостиг. В тях би трябвало да се обучават малко над 450 ученици. 234 ученици по 14 специалности пък ще имат възможността да учат в дуална форма на обучение.

   Очакванията са приемът през новата учебна година да бъде в общо 67 паралелки, от които 43 професионални. 24 ще бъдат профилираните паралелки. Колкото до броя на завършващите основно образование през настоящата учебна година, се предполага, че ще бъде 1729. Най-много от тях се намират на територията на община Русе – 1380, а най-малко – само 19 в Борово.  В град Русе прием би трябвало да се осъществи в 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение.

   Акцент.БГ зададе въпрос дали може да се обърне повече внимание на учителите, които провеждат дуално обучение, както и на директорите предвид незадоволителната оценка, която дават голяма част от работодателите.

   Що се касае до завършващите 4 клас, през настоящата година те са 1610 в областта. За следващата учебна година се предвиждат две паралелки за 5-и клас в МГ „Баба Тонка“. В тях най-вероятно ще се обучават 52-ма ученици.  Беше отчетена и тревожната тенденция за намаляване броя на учениците в Русе и в областта.

   На днешното заседание присъстваха представители на местната и държавна власт, синдикатите, работодателските организации и бизнеса.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha