Четвъртък, 29 Февруари 2024

Ще задължават фирмите в енергетиката да внасят солидарна вноска върху свръхпечалбите

Ще задължават фирмите в енергетиката да внасят солидарна вноска върху свръхпечалбите
Публикация   08:26     07 Дек, 2022 /     akcent.bg   /     241

   Парламентът прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които дружествата, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, се задължават да внасят временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби, предава БТА. 

   Според приетите текстове временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се за невнесената в срок временна солидарна вноска да се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Определя се, че временната солидарна вноска е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

   В хода на дискусията Драгомир Стойнев от "БСП за България" коментира, че въпросните текстове отговорят на еврорегламент, който вече е в сила. "От 1 декември всички производители на електроенергия трябва да имат таван на приходите. Това е работа на Министерския съвет. Регламентът е над закона и какви ще бъдат таваните, може да реши Министерският съвет със свое постановление. Опасността да се сътвори нещо, което да попречи, вместо да помогне на българската енергетика, е реална", предупреди Стойнев. 

    Условията и редът за предоставяне на средства за финансова подкрепа на физически лица за смекчаване на последиците от високите цени на енергията за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, както и размерът на средномесечния брутен доход за 2021 г. за определянето на лицата, които имат право на подпомагане, се определят с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на труда и социалната политика, гласят други разпоредби. Текстовете предвиждат още изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица да предоставят необходимата информация за правоимащите лица.

   Депутатите приеха предложение на народния представител Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, с което се отменя разпоредба от Закона за енергетиката, с която се дава възможност за сделки с газ. "В последните месеци, вместо сделки на свободния пазар, сме станали свидетели как едни фирми купуват евтино от "Булгаргаз" количества, след което ги препродават отново на "Булгаргаз", но в пъти по-скъпо. Така наречената "газ рилийз програма" в последните десет месеца се е изродила в "далавера на една шепа фирми и търговци на газ". С отмяната на въпросната разпоредба, се спира възможността "Булгаргаз" да бъде ощетяван. Така ще спре "неправомерното обогатяване" и "шарлатанията" в българската енергетика", каза Добрев. По думите му, според данни на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) само за декември "въпросната далавера" би струвала на "Булгаргаз" 17 млн. лв. 

   Асен Василев от "Продължаваме Промяната" заяви, че ПП ще подкрепи този параграф, защото смятат, че Добрев е прав. "Щеше да бъде много добре, ако това нещо не беше въведено въобще от ГЕРБ преди години. По-добре да го отменим късно, отколкото още по-късно", каза Василев.

   Добрев посочи, че решението за предоставяне на възможност фирми да купуват от "Булгаргаз" количества е взето след консултация с ЕК, но с уговорката те да продават на свободния пазар, а не, както се случвало напоследък, обратно на "Булгаргаз". Вие, ако имахте желание, това можехте да го спрете още май месец, а не да чакате моето предложение, добави Добрев. 

   Прието беше и редакционно предложение на Десислава Атанасова  от ГЕРБ-СДС, с което се дава възможност земеделските производители да ползват данъчно облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделски стопани да се ползва от 1 януари 2023 г. при условията на нотификация от ЕК и съгласно действащото европейско законодателство. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още