Понеделник, 2 Октомври 2023

Транспортният факултет на РУ работи активно с районите на Дунавския регион и има амбицията да развие лидерската си позиция в него

Транспортният факултет на РУ работи активно с районите на Дунавския регион и има амбицията да развие лидерската си позиция в него
Публикация   15:14     30 Ноемв, 2022 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     1144

      Проф. Велизара Пенчева, дългогодишен преподавател в Транспортния факултет на Русенския университет

   -  Проф. Пенчева, през настоящата година Транспортният факултет на Русенския университет завършва 35 години. Каква възраст е това?

   Нека да обясня, че през тази година се навършват 35 години от обособяването на Транспортния факултет като самостоятелно основно звено на университета, но транспортни специалности в университета има от 1954 година. Това са специалностите Двигатели с вътрешно горене и Автомобили, трактори и кари. Аз самата съм завършила специалността Автомобили, трактори и кари през 1979 г. Така, че ако говорим за школа в областта на транспорта, тя има повече от 60 годишна история.

   В края на 80-те години на миналия век заедно с развитието на транспортните системи се появява необходимост от повече специалисти в областта на транспорта. Така, с решение на Министерски съвет се разкрива Транспортния факултет на Русенския университет. Това е четвъртия, последно разкрит като самостоятелно звено инженерен факултет на университета.

   Днес в състава на Транспортния факултет са включени 4 катедри, всяка от които е с дългогодишна история и допринесла много за развитието на университета.

- С какви постижения ще се похвали факултетът?

   Човек трудно може да отговори бързо на такъв въпрос, защото може да изпусне нещо. И аз се затруднявам, въпреки, че от 1974 година, когато прекрачих прага на университета като студентка до сега съм участник и свидетел на всички постижения.

   На първо място, най-голямото ни постижение са нашите възпитаници. Техните успехи и реализация показват сила и зрялост на факултета. Те работят в транспортните предприятия, автомобилните сервизи, полиция, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, общински отдели по транспорт, школите за обучение на кандидати за водачи, в училищата и т.н. Обучението днес в ОКС бакалавър и магистър в специалностите на факултета е с много високо качество. Студентите получават както теоретични знания, така и практически умения.

   Втората основна функция на университетите  научноизследователската се реализира много често екипно с участие в университетски, национални и международни проекти. Изследванията ни се оценяват високо от международната научна общност и ние имаме много чуждестранни партньори от цял свят. Високи постижения имаме в областта на енергийната ефективност, устойчивата мобилност, транспортните средства и др. Днес работим активно в областта на нисковъглероданта мобилност интелигентните транспортни системи, безопасност на движението и др. Работата на докторантите и успешно защитените дисертационни са доказателство за ефективна научноизследователска дейност. В работата си изградихме съвместни колективи с колеги от Технически университет София, БАН, ТУ Варна и др. висши училища и научни организации.

   Приехме в годините и предизвикателството на развитие на университетите по отношение на предприемаческите университети, т.е. университети от трето поколение. Съвместната ни работа с фирмите и участието на студентите в нея води до много добри образователни и изследователски резултати.

          В последните десетина години се появи теорията на четвъртото поколение университети, което играе активна роля в развитието на регионите. Транспортният факултет работи активно с районите на Дунавския регион и има амбицията да развие лидерската си позиция в него. С обучението на студенти в транспортните специалности както във Русе, така и във филиалите ни от двата края на Дунав, Видин и Силистра това е напълно възможно.

          Какво ще пожелаете на Транспортния факултет на неговия празник, проф. Пенчева?

          Честит празник уважаеми колеги, драги настоящи и бивши студенти и докторанти!

   В следващите 30 годни в областта на транспорта ще се случат толкова нови неща, колкото не са се случвали в последните 100 години. Не се страхувайте от предизвикателствата и работете активно за устойчивото развитието на сектора. Упоритата работа и постоянството винаги се заплащат!

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още