Днес е : Четвъртък, 1 Декември 2022

Близо 85% от населението на страната се самоопределя като българско, турското е 8.4%, ромското - 4.4%, отчете НСИ

Публикация 24 Nov, 2022 / akcent.bg

   Текст и снимка: Румен НИКОЛАЕВ

   5 118 494 души или 84.6% от населението на страната се самоопределя като част от българската етническа група обхваща. Това показват извадките от Националното преброяване, направено през миналата година от НСИ. Резултатите отчете днес на семинар в Боровец Магдалена Костова, директор на дирекция "Дамографска и национална статистика".

   В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

   Към турската етническа група са се самоопределили 508 378 души или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

   Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720 човека, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

  Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Най- много са помаци- 15 000, руснаци, 14 000,

  Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама